Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

De vereniging heeft een paar drukke laatste weken achter de rug. Het Sinterklaasspel, het Pepernotentoernooi, het Sinterkersttoernooi, het Kerstklaverjassen, een heel ontspannen en gezellige Kerstavond, de Nieuwjaarsreceptie en er is ook nog gebadmintond, want daarvoor zijn we uiteindelijk op aarde, althans onze vereniging.

Met BNL gaan we in januari 2015 weer rond de tafel in het kader van de toedeling van de Carltonsponsorgelden aan de eredivisie. Voor alle zekerheid zal ik BNL daar nog even aan herinneren.
Tevens hoop ik dat BNL er in slaagt het project A Clear Future in daden om te zetten. Valt nog helemaal niet mee, maar laten we hopen dat het lukt.

Onze Nieuwjaarsreceptie was met 100 gasten weer goed bezocht. Het viel samen met een belangrijke wedstrijd van Adidas Almere-2 tegen Roosterse. Een echt kampioenduel en een heerlijke wedstrijd.

Als u toch niets te doen heeft, kunt u hieronder kennisnemen van mijn speech.

“In meer dan één opzicht was 2014 een goed jaar voor de vereniging. Zowel sportief als qua ontwikkeling van het aantal leden mogen we niet klagen.”

“Sportief kon het bijna niet beter. Ons eerste team haalde de finale om het landskampioenschap. We wonnen niet, maar we mochten ons wel vicelandskampioen noemen van het seizoen 2013/2014. Een geweldige prestatie van de spelers en de begeleiders van toen nog Dekker Almere, inmiddels Qontent Almere. En ook nu in het seizoen 2014/2015 zijn we er van verzekerd om de play-offs te spelen om het landskampioenschap. Dat is dan voor de vijfde achtereenvolgende maal en dat is een enorme prestatie! We moeten als vereniging er alleen voor waken dat we dat allemaal maar heel gewoon gaan vinden, want dat is het uiteindelijk niet. Niet alleen Qontent Almere scoort goed, wat te denken van Almere Carlton-2 en Almere Carlton-3. Deze teams werden beiden kampioen in de twee eerste divisies! En het inmiddels tot Adidas Almere-2 omgedoopte tweede team heeft zojuist gewonnen van de naaste concurrent Roosterse BC-2 en gaat in het huidige seizoen opnieuw aan de leiding in de eerste divisie.”

“En wat te denken van de prestaties van onze jeugd tijdens de Nationale Jeugdkampioenschappen in Tilburg. Acht maal goud en negen maal zilver werd er gescoord door de jeugdspelers van BV Almere. Dat is nog nooit eerder vertoond.”

“Dan de ontwikkeling van het aantal leden. Voor het eerst sinds de economische crisis is er weer sprake van een toename van het aantal leden. Die crisis is ons overigens voor een groot deel aangepraat door onze zogenaamde gezagdragers in Den Haag en niet te vergeten de lamlendelingen in Brussel, die zich het hoofd breken hoe groot de kromming van een banaan mag zijn, Maar het is goed, de recreanten zijn aan een comeback bezig en in het seizoen 2013/2014 kwamen we zelfs iets boven het begrote aantal leden uit en dat zou zich in 2014/2015 zo maar kunnen herhalen. Dat stemt tevreden”

“2014 was ook het jaar dat we drie nieuwe hoofdsponsors mochten verwelkomen. Het wereldmerk Adidas werd bij ons binnen gebracht door Joris van Soerland en dat is zonder meer een supercontract.”

“En dan natuurlijk ons zeer betrokken lid Krijn Hoetmer, die bemerkte hoe hoog de nood was binnen de vereniging voor het vinden van een geschikte sponsor van het vlaggenschip van onze vereniging en daarop onmiddellijk zijn Qontentportemonnee trok en sindsdien gaat de hoofdmacht van de vereniging door het leven als Qontent Almere.”

“Maar we hebben nog een betrokken lid, te weten Rob van Hulst die met zijn schoonmaakbedrijf RCS best wat exposure kan gebruiken en zijn naam verbond aan ons sportcomplex en het werd Sportcomplex RCS!”

“We zijn deze sponsors grote dank verschuldigd, want onze vereniging met zijn hoge voorzieningenniveau voor bijvoorbeeld alleen al de jeugd, kan beslist niet zonder sponsors. Dat moet een ieder zich realiseren. In dat verband verwijs ik ook graag naar de aangeschafte fitlights, het krachthonk, de sauna en de aanwezigheid van de Beeswinkel. Bij welke vereniging vindt men dit?”

“Wij zijn dus een vereniging die het beschikbaar stellen van badmintonfaciliteiten breed interpreteren. En ik hoor dat we soms ook als datingbureau schijnen te fungeren, maar u zult begrijpen, dat alles wat zich op dit punt afspeelt, buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging valt. Daar willen wij niet tussenzitten”

“Onze vereniging is met zijn 500 leden een afspiegeling van de maatschappij, dus ook bij ons hebben zich in het verleden meer dan droevige zaken voor gedaan en ook 2014 was daar geen uitzondering op.
Eén van onze wedstrijdspelers is zeer ernstig ziek geweest, heeft operaties ondergaan en diverse chemokuren doorstaan en het gaat nu weer goed met hem en hij hoopt volgend seizoen weer competitie te gaan spelen. Maar soms loopt het minder goed af. Denk in dit kader aan Sharon Barzilay-Eevenaar, die kort voor de kerst kwam te overlijden. Nog zie ik haar verstoppertje spelen op de Achterwerf in Haven met onze twee oudste kinderen. Treurig, meer dan dat zelfs.”

“Het is goed gebruik om tijdens de Nieuwjaarsspeech een aantal vrijwilligers nog eens extra in het BVA-zonnetje te zetten.
Ik begin met Inge van Groenigen. Iedere woensdagochtend staat zij trouw achter de bar en draagt dan tevens zorg voor de inning van de bijdragen van de overdagspelers. Tevens heeft zij er voor gezorgd dat de kerstlunch ook in 2014 doorgang kon vinden, want zonder haar noodzakelijke drammerigheid, was daar helemaal niets van terecht gekomen!
Nu ik toch bezig met de Van Groenigens, ook Tom verdient een pluim want hij is gestart met het opknappen van de tribunebanken. Op het laatst is hij overigens nog flink geholpen door zijn ouders, Rob van Hulst en Jos en René Wu, maar het is wel klaar.
En een flesje voor Lia van Os, matriarch van de Van Osclan, want zij organiseert om de twee weken een klaverjasavond. Zij kan er met deze fles ook tegenaan.
Voorts een extra flesje voor Stephan Melein. Vele jaren is hij de chef de mission van de badmintonafvaardiging naar de SPA-spelen en dat kost hem toch altijd een week vakantie. Je moet het maar voor de vereniging overhebben.
En dan Bas van Os. Hij blijft verbazen, brengt nieuwe vrijwilligers aan en doet zijn stinkende best om de badmintonjeugdopleidingen van de TopJunior, de BadmintonSchool en de BadmintonAcademie budgettair neutraal te krijgen voor de vereniging. En dat is geen kattenpis, want we hebben het zo maar over duizenden euro's. Hij mag zich ook wel eens een avondje bezatten, maar wel in zijn vrije tijd.”

“En laat ik niet vergeten te melden dat het bestuur van de vereniging en de stichtingen druk doende zijn om een oplossing te vinden van de lege voormalige bowlshal. We hebben mooie plannen en praten nu met de politiek in Almere om deze plannen te verwezenlijken.”

Rond de kerstdagen zijn we een weekje naar Saarland geweest, naar de Bostalsee om precies te zijn. Een prachtig mooie omgeving, met een paar forse sneeuwbuien die zo hevig waren dat we de auto´s moesten uitgraven. Met mijn bijna vijfjarige kleindochter Sara heb ik veel gekwartet, maar toen ik abusievelijk tweemaal dezelfde kaart vroeg, ontlokte dat haar de opmerking, dat ik toch echt beter moest opletten. Toen mijn vrouw vroeg of opa het een beetje kon, zei de kleine snoeshaan: "Nog niet zo heel goed, oma". Daar kon ik het weer mee doen.

Namens het bestuur wens ik u een voorspoedig, gezond en sportief 2015

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)