Badminton Vereniging Almere

AANKONDIGING ALV MAANDAG 8 JUNI 2015 OM 19.00 UUR

Hieronder vinden jullie de aankondiging voor de ALV welke op maandag 8 juni 2015 om 19.00 uur plaatsvindt in Sportcomplex RCS. Alle leden zijn namens het bestuur van harte uitgenodigd om hun stem hier te laten horen. Reglementair aftredende bestuursleden zijn Vincent Festen (penningmeester), Conny Cashoek (secretaris),Stephan Melein (STC) en Bas van Os (Topsport). De vergaderstukken kunnen desgewenst digitaal worden opgevraagd bij de secretaris, Conny Cashoek.

AGENDA

  1. OPENING
  2. VERSLAG ALV 10 NOVEMBER 2014
  3. MEDEDELINGEN
  4. INGEKOMEN STUKKEN
  5. BEGROTING 2015/2016
  6. BENOEMING KASCOMMISSIE
  7. (HER)VERKIEZING AFTREDENDE BESTUURSLEDEN
  8. ACTUALITEITEN COMMISSIES
  9. RONDVRAAG

Reageer op dit bericht (“AANKONDIGING ALV MAANDAG 8 JUNI 2015 OM 19.00 UUR ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)