Badminton Vereniging Almere

Ledenvergadering nog steeds niet populair.

Vorige week maandag werd de “voorjaars-ALV” gehouden in het cursuslokaal in Sporthal Raggers. We hebben als bestuur al veel variaties in tijd en dag geprobeerd, maar het wil maar niet lukken meer leden te bereiken.

We prijzen ons wel gelukkig met een trouwe schare van voornamelijk recreantleden die het bestuur scherp houden met hun vragen en opmerkingen en min of meer trouw elke vergadering aanwezig zijn.

De penningmeester heeft weer een keurige begroting afgeleverd dit jaar met helaas wel een tekort. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het vervallen van gemeentelijke subsidies en een terugloop aan sponsorgelden, ondanks het feit dat de sponsorcommissie weer een aantal nieuwe sponsoren heeft weten aan te trekken, die we vanaf deze plaats hartelijk welkom willen heten.

Toch doet het bestuur vanaf deze plaats een beroep op alle leden om eens na te denken over sponsoren, misschien uw werkgever, een buurman of vriend met een eigen bedrijf. Willen we de faciliteiten en contributie van onze vereniging op hetzelfde niveau houden dan zullen we hier met zijn allen naar moeten zoeken.

Het is fijn dat we dit jaar weer twee mensen hebben gevonden die zitting willen nemen in de kascommissie, te weten Erik Broers ( die vorig jaar ook al zo aardig was) en Erik Daalhof.

Voor alle mensen die het hebben gemist, de volgende ALV zal eind november zijn. We houden jullie op de hoogte.

Reageer op dit bericht (“Ledenvergadering nog steeds niet populair. ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)