Badminton Vereniging Almere

Einde soap voormalige bowlshal

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag een eind gemaakt aan de soap rondom de voormalige bowlshal. Een motie van de PVV en VVD haalde een meerderheid en dat betekent dat wethouder Peeters de Stichting Sportaccommodaties Flevoland (SSF), de eigenaar van ons sportcomplex, wel degelijk moet compenseren.

De bowlshal was ooit op verzoek van de gemeente aan ons sportcomplex gebouwd in het jaar 2002 onder de voorwaarde dat we ons over de exploitatie geen zorgen hoefden te maken. Mocht het onverhoopt niet goed gaan met de bowlsclub, dan zou de gemeente de derving aan huuropbrengsten compenseren. Alleen waren dat mondelinge afspraken, zwart op wit stond het niet, maar dat leek ook niet nodig want de gemeente stond immers garant voor de onderhandse geldlening verstrekt door de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) aan de SSF.

En het ging niet goed met de bowlsvereniging en de gemeente hield zich aan de afspraken. De eerste jaren werd de bowlsvereniging gesuppleerd zodat ze de huur konden betalen. Na het vertrekvan de bowlsvereniging werd de SSF over de jaren 2011, 2012 en 2013 rechtstreeks gecompenseerd voor de huurderving. De gemeente stopte er mee in 2014. Vervolgens heeft de SSF onmiddellijk aan de bel getrokken en volgde er een traject van maanden en maanden van overleg, notities van de SSF aan de gemeente en een onderzoek door KPMG.

De KPMG-man oordeelde dat er niets op papier stond en dat was voor de wethouder aanleiding om de bijdrage aan de SSF te staken, ondanks het feit dat de mondelinge afspraken aanvankelijk jarenlang werden nagekomen. Wel was de gemeente bereid om de bowlshal aan te kopen en werd een makelaarskantoor ingeschakeld en een bureau dat een technische schouw deed. Op basis van deze rapporten werd ons verzocht een korte notitie te schrijven en een vereveningsbijdrage vast te stellen. Zou het toch allemaal in orde komen? Daarmede leek het er op dat de wethouder zijn woord gestand deed. Immers tijdens de finale om het landskampioenschap badminton in Den Bosch had hij nog toegezegd dat we er zeker uit zouden komen.

Op 10 oktober 2016 kregen we echter te horen dat de bijdrage definitief niet door ging en dat er ook niet tot aankoop zou worden overgegaan. Een ontgoocheling, na meer dan 2,5 jaar overleg en in feite tweemaal woordbreuk van de gemeente.

Daarop hebben we aansluitend de politieke partijen aangezocht, want het is wel de periode dat de gemeentelijke begroting voor 2017 wordt vastgesteld. De PVV en VVD hebben vervolgens een motie ingediend en die is aangenomen door de raad en de SSF krijgt opnieuw een bijdrage in de huurderving vanaf 2014. Mocht de bowlshal alsnog verhuurd worden, dan wordt de bijdrage verminderd of komt zelfs te vervallen als de huuropbrengsten voldoende zijn, maar dat is niet meer dan logisch.

Uiteindelijk halen we dan toch ons recht op basis van de mondelinge afspraken. Achteraf kun je zeggen dat we destijds naïef zijn geweest door akkoord te gaan met mondelinge afspraken, maar het was wel een iets andere tijd dan nu. En je kunt de maatstaven die nu gelden, niet onverkort van toepassing laten zijn op de wijze zoals er destijds nu eenmaal over en weer werd gehandeld.

Eind goed, al goed, zullen we maar zeggen.

Reageer op dit bericht (“Einde soap voormalige bowlshal ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)