Badminton Vereniging Almere

Aankondiging ALV maandag 12 juni 2017 19.00 uur

Hieronder vinden jullie de aankondiging voor de ALV welke op 12 juni a.s. plaatsvindt in Sporthal Raggers. Alle leden zijn namens het bestuur van harte uitgenodigd om hun stem hier te laten horen.

Reglementair aftredende bestuursleden zijn Vincent Festen (penningmeester), Conny Cashoek (secretaris), Stephan Melein (STC) en Bas van Os (Topsport). Vincent Festen heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld. Voor de functie van penningmeester heeft Richard Schrijer zich aangeboden. De overige aftredende bestuursleden hebben zich allen bereid getoond zitting te blijven nemen in het bestuur.

De vergaderstukken kunnen desgewenst digitaal worden opgevraagd bij de secretaris, Conny Cashoek.

AANKONDIGING ALV MAANDAG 12 JUNI AS. 19.00 UUR

AGENDA

  1. Opening
  2. Verslag van de ALV van 12 december 2016
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken
  5. Begroting 2017/2018
  6. Benoeming kascommissie
  7. (Her)verkiezing (aftredende) bestuursleden
  8. Actualiteiten commissies
  9. Rondvraag

Reageer op dit bericht (“Aankondiging ALV maandag 12 juni 2017 19.00 uur ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)