Badminton Vereniging Almere

Barvrijwilligers seizoen 2018/2019

Voor het seizoen 2018/2019 zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers die op de reguliere speelavonden een bardienst willen draaien. Opgeven voor barvrijwilliger kan bij Maren Lanzl, e-mail maren.lanzl@bvalmere.nl of bij de voorzitter van de recreantencommissie Geert Berghuis, e-mail geert.berghuis@bvalmere.nl

Mochten zich onverhoopt onvoldoende barvrijwilligers melden, dan is het bestuur voornemens een beroep te doen op artikel 16 van het huishoudelijk reglement, dat nader is omschreven in bijlage M (dienstverlening) van het huishoudelijk reglement.
De leden zullen vervolgens worden aangesproken om eens per jaar een bardienst tijdens de reguliere speelavonden voor hun rekening te nement.

Vrijgesteld van deze bardienst zijn de leden die al vrijwilligerswerk doen voor de vereniging of één van de stichtingen.

Wellicht ten overvloede, maar in het kader van de zorgvuldigheid, competitiespelers en ouders van competitiejeugdspelers nemen reeds tweemaal per jaar een bardienst voor hun rekening en zijn dus ook vrijgesteld.

We gaan er vanuit dat het niet zo ver komt om bardiensten op te leggen.

Reageer op dit bericht (“Barvrijwilligers seizoen 2018/2019 ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)