Badminton Vereniging Almere

Stephan Melein stopt na 28 jaar

Bij de laatste bestuursvergadering heeft Stephan Melein aangegeven zich om hem moverende redenen niet meer herkiesbaar te stellen als bestuurslid van de vereniging. Stephan bekleedde in het bestuur de functie van voorzitter der STC en hij was tevens voorzitter van de toernooicommissie. Hiermee komt een einde aan 28 jaar vrijwilligerswerk voor BV Almere! Stephan was ooit lid van de jeugdraad van de vereniging en heeft zich altijd ingezet voor de vereniging. De vereniging is hem veel dank verschuldigd voor het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan.

Na het bezoeken van twee sportinstuiven, welke werden geleid door Albert Rozenburg, werd Stephan lid van de vereniging in november 1988. Hij nam al snel zitting in de eerste jeugdraad van BV Almere. Het echte vrijwilligerswerk begon in 1991 als lid van de wedstrijdcommissie, welke onder leiding stond van Conny Cashoek. In 1993 werd hij, binnen gehaald door Vincent Festen, als lid van de toernooicommissie. Voor de toernooicommissie bestaande uit Henk Smit, Cees Vreeswijk en Vincent Festen was het zeker in het begin wennen met een jeugdig lid in hun midden. Samen met Vincent en Conny vormde Stephan in 1997 het eerste bestuur van de stichting BadminTop, een stichting die door de vereniging was opgericht om de topsportsubsidie van de gemeente en de provincie te kunnen oormerken. Transparantie dus ten voeten uit. Dit bestuur bleef in charge tot de zomer van 2018.

In 1998 was Stephan, onder leiding van Vincent, een belangrijke kracht bij de organisatie van de International Youth Games voor het onderdeel badminton. Stephan viel op in positieve zin binnen de Stichting Partnersteden Almere en inmiddels is Stephan zelfs voorzitter van de ooit door de gemeente Almere in het leven geroepen Stichting Partnersteden Almere, de overkoepelende organisatie van de International Youth Games!

Bestuurslid van de vereniging werd Stephan in 2002 in achtereenvolgens verschillende rollen, te weten als voorzitter van de toernooi-, activiteiten- en sporttechnische commissie. In 2006 heeft Stephan samen met Aisha Krak een belangrijke rol gespeeld in de structuurcommissie. Sport Service Flevoland adviseerde een kleiner bestuur en de uitwerking daarvan werd door Aisha en Stephan gedaan.

Niet alleen voor BV Almere was Stephan actief voor het badminton. Hij was voor Badminton Nederland twee periodes afgevaardigde (2008-2014 & 2017-2019) waarbij Badminton Nederland zeker in de eerste periode in een roerige tijd zat.

Ik heb Stephan leren kennen als een autonome denker, dus geen jaknikker en dat kun je helaas niet van een ieder zeggen. Ik vind het bijzonder spijtig dat iemand met zoveel ervaring en historie zich niet meer herkiesbaar stelt, want het is een groot gemis voor de vereniging. Naar mijn mening had het bestuur er alles aan moeten doen om Stephan te behouden voor de vereniging! Nu dit niet zo is, doet zich overigens wel een gouden kans voor, voor de Beheerstichting en de Eigenaarstichting van ons conglomeraat van vereniging en stichtingen.

Stephan werd zeer terecht in 2008 benoemd tot lid van verdienste en is sinds 2013 erelid.

Tot nu toe 1 reactie op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. SPA op 03-05-2019 om 18:56 uur

    Wij als bestuur Stichting Partner Steden zijn blij met Stephan als onze voorzitter!
    Wij hopen dat hij zijn bestuurlijke kennis opgedaan bij de badminton zich bij ons gaat voortzetten.
    Namens bestuur Stichting Partner Steden
    Jeanne vd Schalie.

Reageer op dit bericht (“Stephan Melein stopt na 28 jaar ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)