Badminton Vereniging Almere

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Hieronder vinden jullie de aankondiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) welke op 26 juni a.s. 19.30 uur zal plaatsvinden. Alle leden zijn namens het bestuur van harte uitgenodigd om hun stem hier te laten horen.

Beste leden,

Hierbij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de BV Almere. De vergadering wordt gehouden op vrijdag 26 juni 2020. De vergadering is ditmaal anders georganiseerd dan jullie voorheen gewend zijn. Vanwege het coronavirus willen wij de vergadering zo veilig mogelijk organiseren. Dit betekent dat wij gebruik zullen maken van Microsoft Teams om online de vergadering te houden. Mocht je als lid van BVA de vergadering willen bijwonen dan moet je je van tevoren aanmelden bij de secretaris via de email (secretaris@bvalmere.nl). Wij zullen je dan voordat de vergadering begint een link toesturen als uitnodiging zodat je toegang krijgt tot de vergadering.

Omdat de vergadering ditmaal anders is dan gewend hebben we ook een aangepaste agenda waarbij we eigenlijk alleen de belangrijkste punten zullen bespreken, zoals de begroting.
De vergaderstukken kunnen desgewenst digitaal worden opgevraagd bij de secretaris, Shanice van Stenus: secretaris@bvalmere.nl
Als je als lid al van tevoren een vraag hebt voor het bestuur vragen we deze voor de ALV in te sturen zodat we het tijdens de ALV kunnen behandelen.

ALV VRIJDAG 26 JUNI AS. 19.30 UUR

Agenda:

Reageer op dit bericht (“Aankondiging Algemene Ledenvergadering ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)