Badminton Vereniging Almere

Aankondiging extra algemene ledenvergadering

Hieronder vinden jullie de aankondiging voor de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) welke op donderdag 27 augustus a.s. om 19.30 uur zal plaatsvinden. Alle leden zijn namens het bestuur van harte uitgenodigd om hun stem hier te laten horen.

Beste (ouders van) leden,

Tijdens de online ALV van vrijdag 26 juli, is besloten om een extra ALV te organiseren. Reden hiervoor was het grote aantal vragen die “last minute” binnen waren gekomen van leden, maar waar het bestuur wel antwoord op wil geven. Echter hebben we als bestuur hiervoor wel wat extra voorbereidingstijd nodig.
Hierbij de uitnodiging voor de extra Algemene Ledenvergadering van de BV Almere. De vergadering wordt gehouden op donderdag 27 augustus 2020 om 19:30. Indien het aantal aanmeldingen het toelaat willen we graag deze ALV in de kantine houden. Echter zal dan het aantal aanmeldingen niet te groot moeten zijn. Mocht je als lid van BVA de vergadering willen bijwonen dan moet je je minimaal één week van tevoren aanmelden bij de secretaris via de email secretaris@bvalmere.nl.

Als je als lid een vraag hebt (die nog niet gesteld is voor de vorige ALV), dan graag deze twee weken vóór de ALV in te sturen zodat we het tijdens de ALV kunnen behandelen.
Aanmelden voor de ALV is mogelijk tot en met 23:59 woensdag 19 augustus.

Agenda:
• Welkom door de voorzitter
• Verslag vorige vergadering
• Ingekomen stukken
• begroting seizoen 2020/2021
• Benoeming kascommissie

Reageer op dit bericht (“Aankondiging extra algemene ledenvergadering ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)