Badminton Vereniging Almere

Belangrijke informatie recreantenbadminton

In onze vorige nieuwsbrief hebben we laten weten jullie z.s.m. te informeren over de mogelijkheden om te kunnen spelen en te trainen binnen de nieuwe coronamaatregelen. Gelukkig kunnen we spelen en trainen maar dat hebben we alleen kunnen realiseren in gewijzigde vorm. Dat willen we jullie in het volgende uitleggen.

Dit houdt voor de recreanten in dat wij één speelavond (woensdagavond) opofferen ten behoeve van de wedstrijdspelers. Voor de recreanten blijven er drie speelmomenten over: woensdagochtend, maandag- en vrijdagavond. We hebben vanuit de recreantleden meerdere ideeën binnen gekregen, dank daarvoor. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden en geen ingrijpende wijzigingen door te voeren in het reserveringssyteem. Wellicht is het voor slechts twee weken maar in ieder geval zo lang de laatste maatregelen van kracht zijn.

 1. Op de gebruikelijke manier reserveren. Toegevoegd is de keuze “vrij spelen” of “training”.
 2. Vooralsnog wordt er alleen gebadmintond op 10 banen met 2 spelers is maximaal 20 personen. Mogelijke uitbreiding is in behandeling. Informatie hierover volgt nog.
 3. Twee speelblokken. 20.30-21.30 uur en 21.45-22.45 uur. Ook voor de training.
 4. Op de maandag- en vrijdagavond zijn er trainers aanwezig en voor de woensdagochtend proberen we dit ook te realiseren.
 5. Er wordt geen gebruik gemaakt van het digitaal afhangsysteem en planbord.
 6. Hal toegankelijk vanaf 20.20 uur voor de eerste groep en 21.35 uur voor de tweede groep.
 7. Eerste groep verlaat de hal via de achteruitgang.
 8. Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand.
 9. Kleedkamers alleen toegankelijk voor gebruik van toilet.
 10. Voor woensdagochtend kunnen ook maximaal 20 personen reserveren voor het tijdsblok 9.00-12.00 uur.
 11. Het is niet toegestaan om na het spelen in de hal te blijven. Je dient de hal na het spelen direct te verlaten.

Verder blijven alle maatregelen geldig die al van kracht waren. Voor elke wisselmoment is een kwartier ingeruimd om de hal te verlaten en de nieuwe groep binnen te laten.
We adviseren jullie dringend om buiten het speelveld een mondkapje te dragen.
Het dubbelen is toegestaan mits het protocol wordt nageleefd. Dit is in de praktijk vrijwel onmogelijk en wordt afgeraden. Een advies dat wij opvolgen. Dus geen dubbelspel.
Spelers die behoren tot eenzelfde huishouden mogen wel als koppel dubbelen of mixen.
Verder zijn de avonden alleen toegankelijk voor recreanten en vervalt op vrijdag de verenigingsavond.

Reserveren is mogelijk vanaf 18 oktober 10.00 uur op de gebruikelijke manier.
Van alle maatregelen die in de hal van toepassing zijn kan je het badmintonprotocol raadplegen die je met de nieuwste corona-informatie voor badminton kan vinden op de website van Badminton Nederland.

Houd je aan de regels. Indien we ons er niet aan houden zal dat leiden tot de enige andere optie: Helemaal niet meer badmintonnen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

De recreantencommissie
For English text: please contact rc@bvalmere.nl

Reageer op dit bericht (“Belangrijke informatie recreantenbadminton ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)