Badminton Vereniging Almere

Een kerstgroet vanuit het bestuur

Aan onze BVA leden, "badmintongekken" en alle anderen die onze club een warm hart toedragen. Ook 2021 zal dit jaar weer in de boeken gaan als een heftig jaar. Iedereen in onze omgeving is op een of andere manier geraakt door het coronavirus. Niet alleen de kracht van de vereniging wordt hierdoor getest, maar ook die van jullie als mens en als sporter.

Nog altijd staan we met zijn allen sociaal, organisatorisch, financieel en zelfs emotioneel voor de nodige uitdagingen. Badminton voelt als sport hierin slechts een bijzaak, maar bij onze vereniging is dat juist datgene dat ons verbindt.

Wij als bestuur constateren, dat de saamhorigheid onderling nog nooit zo groot is geweest. Gelukkig. We hopen dat deze saamhorigheid ook in de toekomst zal blijven bestaan. Immers: samen staan we sterk.

Aan het einde van dit bizarre jaar wederom een woord van dank aan al onze vrijwilligers, die belangeloos en vol overgave klaar staan voor de vereniging. Zij zorgen ervoor, dat er getraind, gespeeld en competitie gehouden kan worden. Een flinke schouderklop is hier op zijn plaats. We blijven herhalen: zonder vrijwilligers geen BV Almere. Zij zijn goud waard.

Naast onze leden hebben ook onze sponsoren, met als aanjager hoofdsponsor AVI AIR, loyaliteit en betrokkenheid getoond. Hartelijk dank daarvoor. De vereniging kan ook niet zonder hun belangrijke bijdrage.

Als bestuur willen we voor de feestdagen toch graag een positieve boodschap overbrengen: Er komt een tijd dat we dit ook weer achter ons kunnen laten! We zullen dan des te meer kunnen genieten van de ‘normale’ zaken van het leven, waar badminton een prachtig deel van zal zijn.

Voor nu nog geen badminton, geen aanmoedigingen bij team 1, geen oliebollen van team 21 en geen nieuwjaarsreceptie. Maar van afstel is hier natuurlijk geen sprake, we stellen het slechts even uit.

Tot slot, prettige kerstdagen, heel veel gezondheid, geluk en een sportief 2022 toegewenst! En hopelijk zien we elkaar snel weer op de badmintonbaan.

Het bestuur

Reageer op dit bericht (“Een kerstgroet vanuit het bestuur ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)