Badminton Vereniging Almere

De Stichtingen

Binnen ons badmintonconglomeraat zijn drie stichtingen en één vereniging actief. De vereniging is, en dat zal niemand verbazen, de Badminton Vereniging Almere, maar de drie stichtingen zijn wellicht minder bekend. Een toelichting op deze drie stichtingen lijkt niet overbodig voor een ieder die daarin is geïnteresseerd.

De stichting BadminTop er is voor het generen van financiële middelen door middel van gemeentelijke en provinciale subsidies en sponsorgelden teneinde de uitgaven ten behoeve van getalenteerde junioren- en seniorenselecties en team 1, te kunnen doen.

De SSF, voluit ‘Stichting Sportaccomodaties Flevoland’ is de eigenaar van Sporthal Raggers. De BSAO (Beheerstichting Sportcomplex Almere Oost) exploiteert het sportcomplex.