Badminton Vereniging Almere

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van Badminton Vereniging Almere nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke zal worden gehouden op dinsdag 30 mei 2006 in Sportcomplex De Toekomstgroep. De aanvang is 19.00 uur.

De agenda is als volgt:

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Verslag ALV 16 december 2005
  5. Begroting seizoen 2006-2007
  6. Verkiezing bestuursleden
  7. Commissies
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Het verslag van de ALV 16 december 2005 en de begroting van seizoen 2006-2007 zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris.

Bij dezen worden alle stemgerechtigde leden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur,
de secretaris,

Mariska Post

Reageer op dit bericht (“Algemene Leden Vergadering ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)