Badminton Vereniging Almere

Badminton Topsport Flevoland

Al jaren worden er vanuit BV Almere extra trainingsmogelijkheden geboden aan talentvolle badmintonners. Deze trainingsmogelijkheden zijn niet alleen bedoeld voor jeugdspelers van de BV Almere, maar ook voor jeugdspelers van andere verenigingen in en rond Flevoland.

De TopJunior is er voor de jongste en startende badmintonspelers/speelsters. Er is aandacht voor de basisbeginselen van het (wedstrijd-) spel en technieken. Elk laatste halfuur van de training worden de rackets en shuttles aan de kant gelegd en is er ‘kracht’training zonder gewichten om te werken aan de ‘core-stability’ die het kind ook naast het badminton ten goede komt. Het plezier in badminton staat echter voorop en eigenlijk de enige randvoorwaarde voor spelers van de TJ is dat ze passen in de homogene trainingsgroepen die de TJ per seizoen samenstelt. Vanwege de jeugdige leeftijd en de intensiteit van de trainingen is het voor de Top Junior, in tegenstelling tot de overige onderdelen van BTF, ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de maandag- of de vrijdagtraining. Uiteraard is de progressie bij deelname aan beide dagen na een jaar het grootst.

Na de Top Junior is er de School die als doelstelling heeft om talenten in de leeftijd 9-14 jaar op te leiden voor doorstroming naar uiteindelijk een RTC of een Academy. Hiertoe biedt de School een trainingsprogramma dat bestaat uit wekelijks verplichte 2 x 2 uur training, op de maandag- en vrijdagavond.

De MasterClass is één van de mogelijkheden om door te stromen. Indien een speler niet kiest voor een Academy, of een RTC, dan zou deze kunnen doorstromen naar de MasterClass. Deze trainingen zijn specifieke leertrainingen waar in blokken nieuwe technieken en tactieken worden aangeleerd, c.q. verbeterd.

Historie

Rond 2007/2008 had je de RTC - BAF en de breedtetraining. De eerste was vanuit de bond gestuurd, de tweede vanuit de club. Twee verschillende organisaties van talentopleiding. Daarnaast was er een initiatief van ouders die ervoor zorgden dat hun kinderen extra konden trainen.

Na het wegvallen van de subsidies vanuit de gemeente en het NOC-NSF, heeft BV Almere een tijd lang de financiële risico’s op zich genomen. Voorgesteld werd om alle groepen onder één noemer te gooien zodat de structuur en verantwoording transparant zou worden. Dit resulteerde zich in de BTF, maar met alle richtlijnen gekopieerd vanuit BN . Echter blijft de BVA de eindverantwoordelijke van de dochter BTF