Badminton Vereniging Almere

Colofon

Ontwikkeling en onderhoud

De ontwikkeling en het beheer van de website ligt in handen van de Websitecommissie.

De website draait in het Content Management System van Qontent. Voor vragen hierover kunt u zich richten tot Krijn Hoetmer.

Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

  1. Algemeen: deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.bvalmere.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.
  2. Eigendom: de teksten, foto's, films, data, databases, software, benamingen, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Badminton Vereniging Almere of derden. Het is verboden zonder voorafgaand akkoord van Badminton Vereniging Almere de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
  3. Aansprakelijkheid: de gegevens op deze site zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat er onjuistheden dan wel typefouten op de site staan. Badminton Vereniging Almere en de webmaster(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in wat voor vorm dan ook. Fouten en/of bugs kunt u melden bij de webmaster: webmaster@bvalmere.nl.

Regels voor reacties op nieuwsberichten en foto's

Smilies

Dank aan Tweakers.net voor de smilies.