Badminton Vereniging Almere

Toernooien

De Badminton Vereniging Almere organiseert jaarlijks een aantal toernooien. De variatiebreedte tussen de toernooien is groot. Uitersten zijn bijvoorbeeld het Mastertoernooi, waar jaarlijks de Nederlandse top zijn opwachting maakt in Almere, en het pepernotentoernooi. En daartussen speelt zich nog van alles af.

De toernooicommissie van BV Almere organiseert jaarlijks de volgende toernooien:

Trofea Junior Mastertoernooi
Een toernooi waar de Nederlandse topjeugd in grote getale aan deelneemt. Ook de Vlaamse jeugdtoppers zijn er vaak en ook een enkele dwaalgast uit bijvoorbeeld Denemarken.
Almere Mastertoernooi
Een druk bezet toernooi voor de Nederlandse badmintontop. Er wordt gelijktijdig met het Almere Mastertoernooi een categorie 4 en categorie 6 toernooi georganiseerd.

De toernooicommissie biedt voorts ondersteuning aan de wedstrijd-, receranten- en jeugdcommissie bij het organiseren van de clubkampioenschappen.

De jeugdcommissie organiseert jaarlijks het pepernotentoernooi en het ouderkindtoernooi. De recreantencommissie organiseert jaarlijks een beginnerstoernooi, het SinterKersttoernooi en een eindejaarstoernooi.

Als U of jij nadere informatie wenst, neem dan gerust contact op met de toernooicommissie.