Badminton Vereniging Almere

Senioren

De senioren wedstrijdspelers zijn de grootste groep binnen de Badminton Vereniging Almere. De Sporttechnische commissie streeft het bevorderen van de wedstrijdsport na, waarbij het sporten in teamverband prevaleert. Het competitieniveau waar de wedstrijdcommissie verantwoordelijk voor is, loopt van de laagste regioklasse tot aan de eredivisie. Dat betekent dat de Sporttechnische commissie rekening houdt met de mogelijkheden van de spelers en probeert training en teamindeling daar op af te stemmen.

Binnen de groep van wedstrijdspelers valt een aantal subgroepen te onderscheiden, zoals:

Uit de groep van selectiespelers worden de hoogste teams geformeerd. De teamsamenstelling is primair de verantwoordelijkheid van de Sport Technische Commissie en de trainer-coach. Ook talentvolle jeugdspelers kunnen deel uit maken van de selectiegroep. De selectiespelers trainen minimaal tweemaal per week op de dinsdag- en donderdagavond. Selectiespelers die dat willen, kunnen extra trainingen volgen. Selectiespelers hebben de verplichting om alle trainingen te volgen en deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde toernooien. Overigens verenigingsbelang gaat altijd voor teambelang en teambelang gaat voor individueel belang!

Een tweede groep wedstrijdspelers, en veruit de grootste groep, bestaat uit spelers die niet langer tot de selectiegroep behoren, of daar juist naar toe werken. Deze groep spelers traint één- tot tweemaal per week op de dinsdag- en donderdagavond.

De groep wedstrijdspelers zonder ambitie speelt voornamelijk voor hun plezier. Afhankelijk van het niveau bepaalt de wedstrijdcommissie zelfstandig de indeling van de teams en de klasse waarin zal worden gespeeld. Deze competitiespelers trainen op de woensdag- en vrijdag- of maandagavond, waarna zij de mogelijkheid hebben aansluitend vrij te spelen met de recreanten.

Reserve competitiespelers worden door de Sport Technische Commissie ingedeeld in de trainingsgroepen. Afhankelijk van hun individuele mogelijkheden worden de spelers eventueel ingezet in competitieverband.

Neem voor meer informatie gerust contact op met de sporttechnische commissie.