Badminton Vereniging Almere

Druk bezochte presentatie Chris Vlaar

Op enkele vakantiegangers na waren vrijwel alle spelers van de vijf landelijke teams aanwezig om kennis te maken met Chris Vlaar, de technisch coördinator van de Badminton Vereniging Almere. Naast de spelers waren er enkele ouders aanwezig, bestuursleden en de initiatiefnemers tot het oprichten van de International Badminton Academie (IBAN), Paul Leenders en Roland Branderhorst. Het was dan ook snikheet in het cursuslokaal van Sportcomplex De Toekomstgroep.

Ernst van Stenus, voorzitter van de Sporttechnische commissie sprak enkele inleidende woorden en gaf daarna snel het woord aan Chris Vlaar. Chris schetste wat hij al zo gedaan had op sportief gebied en in het dagelijks leven, zoals het spelen van eredivisie bij het ooit vermaarde Haagse Drop Shot en het professioneel rallyrijden.

Vervolgens gaf hij hoe hij zijn functie binnen de BV Almere denkt uit te gaan voeren. Hij gaf aan veel bij trainingen en competitiewedstrijden aanwezig te zullen zijn en dat hij nadrukkelijk niet alleen als coach van team 1 zal optreden, maar dat er heel veel aandacht zou uitgaan naar alle landelijke teams. Voorts gaf Chris aan dat hij er ook vanzelfsprekend is voor de spelers. De spelers kunnen altijd contact met hem opnemen! Op een vraag uit de zaal of er ook aandacht is voor mentale training, antwoordde Chris dat dit zeer zeker het geval zal zijn. Ook stipte hij nog even de scouting aan van spelers (binnen en buiten Almere).

Hij schetste de verantwoordelijkheden en de functiescheiding die er bestaat tussen de technisch coördinator (beleidsondersteunend en uitvoerend) en het verantwoordelijke bestuurslid, Ernst van Stenus (beleidsbepalend). Chris Vlaar gaf ook aan dat wij het Chinese aandeel binnen de vereniging in de juiste proporties moeten blijven zien. We hebben een Chinese toptrainer en twee topspelers op 30 landelijke spelers. En mocht de nood aan de man komen als gevolg van blessures, wellicht dat er dan een beroep op de IBAN wordt gedaan om een van de cursisten van de IBAN in te zetten. Maar vooralsnog gaan we daar niet van uit.

Voorzitter Henk Staats vroeg na afloop van de bijeenkomst even een minuut spreektijd. Hij bedankte Ernst van Stenus, Aisha Krak en Stephan Melein voor de wijze waarop deze bestuursleden zich de afgelopen maanden hebben ingezet, ondanks alle perikelen die zich voordeden binnen de vereniging. Zij zijn stug doorgegaan met hun ‘werk’ en daardoor hebben we nu een grote stap voorwaarts gezet. Ook bedankt Staats Paul Leenders en Roland Branderhorst voor de constructieve wijze van samenwerking van de BV Almere met de IBAN de afgelopen maanden.

Eén dezer dagen zal er een uitgebreid interview met Chris Vlaar op de site worden geplaatst en op vrijdagavond 7 juli 2006 zal TV Flevoland een vraaggesprek uitzenden met Chris Vlaar over de IBAN.

Reageer op dit bericht (“Druk bezochte presentatie Chris Vlaar ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)