Badminton Vereniging Almere

Gevonden / verloren artikelen

We kunnen niet alles blijven bewaren, dus ben je nog iets kwijtgeraakt in de hal, kijk dan snel bij de gevonden voorwerpen.

Wij verzamelen achtergelaten kleding, handdoeken, schoenen, rackets en wat dies meer zij, en bergen het tijdelijk op in de plastic containers in de specifieke badmintoningang of apart door ons verzameld (rackets en zeer waardevolle spullen).

Inmiddels hebben we zoveel spullen, dat het tijd wordt om op te ruimen. Derhalve verzoeken wij een ieder die nog iets vermist om in de tonnen te kijken of voor de waardevolle spullen kontakt op te nemen met de ledenadministratie.

Na de kerst worden alle gevonden voorwerpen afgevoerd, daar we niet eindeloos alles kunnen opstapelen en bewaren.

Reageer op dit bericht (“Gevonden / verloren artikelen ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)