Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

Op zaterdag 24 mei 2008 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van de zes verenigingen en de twee verenigingen die het afgelopen competitieseizoen lijnrecht tegenover elkaar stonden. Het bureau Challenge Learning begeleidde de bijeenkomst professioneel en ’s middags deden we iets workshopachtigs. De NBB heeft er een persbericht over uitgegeven en ik heb zo hier en daar begrepen dat men het een ‘dun’ persbericht vond. Dat is dan wellicht zo, maar we moeten niet vergeten dat het een begin is om tot normale verhoudingen te komen en dan kun je het mijn inziens maar beter voorzichtig stellen. Alles is broos en voor je het weet zijn we weer boos.

Persoonlijk vond ik het een constructieve bijeenkomst die zeker hoop biedt voor de toekomst, maar die enigszins overschaduwd werd door de onhandige manier waarop het NBB-bestuur Rob Ridder als toekomstig bondsvoorzitter naar voren heeft geschoven. In mijn ogen loop je op deze manier en op dit moment tijdens het herstelproces al averij op in de vertrekhaven terwijl de aankomsthaven nog ver weg is. Jammer.

Op zaterdag 21 juni 2008 vindt de bondsvergadering plaats met onder meer twee belangrijke agendapunten. De verkiezing van de nieuwe bondsvoorzitter en het aanpassen van de competitie voor de Multimate Eredivisie en de Eerste Divisie.

Inmiddels is er een aantal tegenkandidaten voor het voorzitterschap. Ik vind het moedig dat deze mensen zich vijf voor twaalf alsnog kandidaat hebben gesteld teneinde nog iets van een democratische verkiezing overeind te houden. Ik denk dat het verstandig is dat deze voorzitterskandidaten eens gedrieën rond de tafel gaan zitten om één ‘tegenkandidaat’ over te houden voor de verkiezing van de voorzitter. Wellicht kunnen de overige twee andere bestuursfuncties vervullen, want naar ik heb begrepen zijn er meer vacante posten in het bondsbestuur.

Verder is het te hopen dat de competitievoorstellen van de LCW door de bondsvergadering worden goedgekeurd en dat we weer niet het pandemonium van vorig jaar krijgen. Ik heb de indruk dat er al weer verenigingen zijn die afgevaardigden bewerken om toch vooral tegen te zijn, terwijl het toch zo belangrijk is dat er een, weliswaar klein, stapje vooruit wordt gezet.

Op zaterdag 31 mei 2008 kwam de BVA-themagroep Financiën bijeen in Sportcomplex De Toekomstgroep. Een prima gezelschap dat bestaat uit zullen we maar zeggen ‘dragende leden’ en het bestuur, totaal 14 mannen en vrouwen. Dit gezelschap vervult een prima klankbordfunctie voor het bestuur. En er worden wijze dingen gezegd door de aanwezigen die zeer zeker niet allemaal ‘financials’ zijn en die veelzijdigheid maakt het nu juist zo’n nuttige groep. In september 2008 komen we opnieuw bij elkaar.

Tijdens deze themagroepbijeenkomst hebben we ook nog eens op een rij gezet, wat er het afgelopen seizoen allemaal goed gegaan is. Want voor je het weet, heb je het in dit soort bijeenkomsten alleen maar over verbeterpunten. Dat is overigens terecht, maar er zijn ook zaken, die gewoon wel goed lopen en daar leggen we wellicht iets minder de nadruk op.

Ik zet wat er goed gegaan is ook voor U even op een rij, waarbij ik niet uitsluit dat ik nog wat vergeet:

Tijdens de themabijeenkomst kwam onder meer aan de orde dat de overheid terecht aandringt op het meer bewegen van de jeugd en de integratie van de gehandicapte sporters. Opvallend is dan wel dat er niet of nauwelijks subsidies voor de sportclubs beschikbaar zijn om dit doel te realiseren. Als we kijken naar de begroting voor het seizoen 2008/2009 dan is duidelijk dat vanuit financieel oogpunt gezien de jeugdactiviteiten niet dekkend zijn en dat geldt des te meer voor de activiteiten ten aanzien van het aangepaste badminton. Nu is het normaal dat binnen een vereniging sprake is van onderlinge solidariteit en dat het bepaald niet om het laatste dubbeltje gaat. Maar duizenden euro’s te kort op het aangepaste badminton en bij subsidieaanvragen nul op het rekest krijgen, ja dat geeft ‘spanning’. We zullen op korte termijn deze zaken bespreken met onder meer de nieuwe wethouder sportzaken van de gemeente Almere en Sportservice Flevoland.

In mijn vorige ‘van de voorzitter’ heb ik U gezegd dat ik op 24 april 2008 voor de Commissie Bezwaar- en beroepschriften moest verschijnen in verband met een door de gemeente Almere afgewezen subsidie voor onze Stichting BadminTop over het jaar 2007. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen van de commissie en ons bezwaar is ontvankelijk verklaard! Afgelopen week kregen wij bericht dat de gemeente het advies van de commissie zal volgen en dat betekent dat het vele werk dat in het bezwaarschrift is gaan zitten, niet voor niets is geweest. En het gaat hier niet om een paar honderd euro, maar een veelvoud daarvan. Onze penningmeester Vincent Festen is blij, dat kan ik U verzekeren. We hebben er een kop koffie en thee opgenomen, die we overigens zelf betaald hebben, maakt U zich niet ongerust.

Afgelopen vrijdag moesten we de kleinkinderen Daan en Iris van school halen. Zij zitten op de Omnibus, een oecumenische school in de literatuurwijk. Ik moet dan altijd denken aan mijn vader en wel om het volgende. Ik zat op een openbare lagere school in de Pijp in Amsterdam. Op die school kon je ook catechisatielessen volgen en die werden gegeven door een in mijn ogen lieve oude dame. Toen mijn vader er lucht van kreeg dat ik die lessen volgde, was hij onmiddellijk op school. Hij kende de weg, want steevast moest hij op school komen om mijn rapport te bespreken, waarop altijd de mededeling stond dat ik de klas afleidde en teveel grappen maakte. Maar nu was mijn vader er om te verbieden dat ik nog langer de bijbellessen zou volgen. In de ogen van mijn vader kon dit beslist niet, want generaties lang was de familie atheïstisch en zelfs aanhanger van Domela Nieuwenhuis geweest en het bestond niet dat ik die lessen volgde. Einde oefening voor mij en dat betekende dat ik voortaan moest kleien en daar kreeg ik nog vieze handen ook van. Als mijn vader ook nog zou weten dat mijn ‘Afrikaanse’ kleinkind Lisa met haar Ghanese opa en oma iedere zondag naar de Ghanese kerk in de Bijlmermeer gaat, zou de goede man toch vreemd opkijken. En ik, ik vind het allemaal prima, maar ik heb er feitelijk niets van te vinden.

Henk Staats

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)