Badminton Vereniging Almere

Afscheid Thea Prinsen

In de aula van de begraafplaats in Almere Haven werd om 13.15 uur de herdenkingsdienst gehouden voor Thea Prinsen. Het was er overvol en het was een bijzondere dienst, in die zin dat het een heel warme dienst was. De sprekers, niet één uitgezonderd, hadden het over de warmte die Thea uitstraalde en de zorgzaamheid die zij opbracht voor anderen. En dat tot het laatst toe. Thea gaf altijd heel veel, en nam in feite nimmer. Thea was ook de grote regisseur van haar afscheid. Haar opbaring in Het Praathuis en ook de laatste stop voor de sporthal, het was allemaal een heel vertrouwde omgeving voor Thea.

Een compliment verdient ook Jannie Rieff, die de herdenkingsdienst leidde. Alles stond in het teken van Thea, zoals we haar kenden en de herdenkingsdienst zal een grote steun zijn voor de nabestaanden.

Uitvaart Thea

Bij de sporthal had zich een veertigtal leden verzameld om Thea, bij haar tussenstop om 16.20 uur naar Lelystad, de laatste eer te bewijzen. Op verzoek hingen de vlaggen van de vereniging halfstok. Het was een mooi ceremonieel afscheid van een erelid die deze status volkomen verdiende vanwege haar grote verdienste voor de vereniging.

Uitvaart Thea, bij de hal

De voorzitter van de vereniging sprak namens de vereniging tijdens de herdenkingsdienst, de volgende woorden:

Thea

Toen Dirk mij vroeg of ik namens de Badminton Vereniging Almere nog een paar woorden zou willen richten tot U, maar vooral ook tot Thea, hoefde ik daar geen moment over na te denken. Al had ik er voor uit Timboektoe moeten komen. Voor Thea, die zo betrokken was bij onze vereniging en zich zo verbonden voelde met de leden, is mij niets te veel. Wie houdt er nu niet van Thea. Ik kan niemand bedenken die haar niet in zijn of haar hart heeft gesloten.

Thea was één van onze topvrijwilligers binnen de Badminton Vereniging Almere. Zij was dat ook al bij een van de rechtsvoorgangers van de vereniging, BC Almere Haven. Bijna 30 jaar lang was zij een van de steunpilaren van de vereniging in het algemeen en van de recreantencommissie in het bijzonder. Vaak hoor je dat vrijwilligers het cement van de samenleving zijn, wel dat geldt zeker voor Thea. Kom daar nu nog maar eens om, want iedereen heeft het tegenwoordig druk, druk en druk en beslist geen tijd.

Thea was secretaresse van de recreantencommissie en altijd bereid om te helpen als er iets georganiseerd moest worden, zoals bijvoorbeeld een recreantentoernooi. Men deed nimmer tevergeefs een beroep op haar. Thea ondersteunde het zogenoemde aangepaste badminton, regelde douchestoelen voor een aangepast toernooi en als er 20 Vlaamse selectiebadmintonners een weekend ergens ondergebracht moesten worden, had Thea een oplossing. Thea begeleidde ook de nieuwkomers binnen te vereniging, zij was altijd attent als er een beterschapkaartje of een felicitatie moest worden verstuurd en zij had altijd een troostend en opbeurend woord voor de leden die daar even behoefte aan hadden. Ook toen zij zelf al ziek was, bleef zij attent op het welzijn van anderen. Dat heb ik zelf ondervonden. Zij cijferde zichzelf als het ware weg.

Het was dan ook meer dan terecht dat het bestuur besloot om Thea, die al lid van verdienste was van de vereniging, tijdens het 20-jarig bestaan van de vereniging in juni van dit jaar tot erelid te benoemen. Als voorzitter van de vereniging viel mij de eer te beurt om Thea het erelidmaatschap te verlenen en ik deed dat met blijdschap in het hart, maar ik had de tevens de grootste moeite om de tranen van droefenis te bedwingen.
Het was één van de mooiste momenten tijdens de jubileumavond althans dat vond ik.

De betrokkenheid van Thea bij onze vereniging en de betrokkenheid van de vereniging met Thea vindt U terug in de speciale vlag die we in overleg met Thea hebben laten maken. Het logo van de vereniging samen met een foto van Thea, het kan niet beter, alleen is de aanleiding zo in en in triest.
Toen ik zo’n vier weken terug de vlag bij Thea kwam brengen hebben we nog twee uur zitten kletsen over van alles en nog wat. En onze gezamenlijke interesses maakten dat het een bijzondere middag werd. Dirk is een causeur, kan uren vertellen over de spoorwegenhistorie en dat maakte die twee uren mede tot een zeer gezellige bijeenkomst. In mijn hopeloze naïviteit sprak ik de hoop uit dat we een dergelijke middag nog eens konden herhalen, maar daar is het helaas niet meer van gekomen.

Thea was klein van stuk, maar een groot mens. En een rijk mens. Want als je niet betrokken bent bij de samenleving, dan leid je een armoedig bestaan. Daar was bij Thea geen sprake van.

Thea, Dirk en Wilco hebben een zware tijd achter de rug en Dirk en Wilco gaan wellicht een nog zwaardere tijd tegemoet. Namens de vereniging wensen wij de mannen alle sterkte toe en als de vereniging er voor hen kan zijn, zoals Thea er altijd was voor de vereniging, dan doen we dat graag.

En Thea, lieve Thea, de vereniging is je heel veel dank verschuldigd, je hebt heel veel voor ons betekend en we vergeten je nooit en te nimmer. In ons hart en in ons hoofd zal er altijd een plekje in de zon zijn voor onze Thea.

Tot nu toe 1 reactie op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. joke lionahr op 20-11-2008 om 08:52 uur

    Ik had de eer bij de uitvaartdienst van Thea te mogen zijn.Het was zoals Thea het ook wilde met liefde en de warmte van mensen om haar heen.
    Bij de hal nog een keer afscheid,dat was het laatste,dag lieve Thea.

Reageer op dit bericht (“Afscheid Thea Prinsen ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)