Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

U hebt uitgebreid op de site kunnen lezen dat Vincent Festen en Henk Smit benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wel, het bestuur is verheugd dat de beide supervrijwilligers deze onderscheiding hebben gekregen, want het is zonder meer dik verdiend. Van twee aanwezigen bij de feestelijke uitreiking, en niet de minsten, kreeg ik te horen dat zij vonden dat Badminton Vereniging Almere zo attent omgaat met haar vrijwilligers. Ik vind het prima dat deze gedeputeerden er zo over denken, maar we mogen vooral niet achterover leunen op dit punt. We moeten onze vrijwilligers koesteren en daar hoort ook bij, dat zij in het zonnetje worden gezet. We hebben overigens nog altijd te weinig vrijwilligers; te veel komt nog altijd neer op te weinig schouders.

De afgelopen maanden hebben er vruchtbare gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Almere ten aanzien van het gebruik van Sportcomplex De Toekomstgroep. Bij deze gesprekken waren ook Turning Spirit Almere en de Almere Bowls Club aanwezig, twee grote gebruikers van ons complex. De BSAO/SSF heeft voor de komende tien jaar een financiële meerjarenplanning opgesteld en we kunnen gerust stellen dat de financiële continuïteit voor beide stichtingen gewaarborgd is, als de verenigingen aan hun verplichtingen blijven voldoen. Daarnaast heeft de BSAO/SSF een gebruikersreglement opgesteld dat grotendeels overeenkomt met het gebruikersreglement dat de gemeente Almere hanteert voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen.
We zijn overigens nog niet uitgesproken met de gemeente en vergaderen rustig door.

Ook praat de vereniging nog met de gemeente over een subsidie voor onze talentenopleiding. We zijn weer een stapje verder en als onze penningmeester terug is van zijn wekenlange theedrinksessie met zijn schoonmoeder op de Filippijnen, dan zal ons subsidieverzoek in nauw overleg met de STC, ten spoedigste worden ingediend. Over het verloop houden we u op de hoogte.

Voorts is de vereniging nadrukkelijk in de markt voor het door de gemeente toekennen van een zogenoemde combinatiefunctie. Verkennende gesprekken hebben al plaatsgevonden met de gemeente en met twee scholen. Ook daarover hoort u meer als er duidelijkheid over is.
We hebben het er maar druk mee, maar aan de andere kant het houdt ons van de straat.

Ook worden er de komende maanden een aantal werkzaamheden uitgevoerd aan Sportcomplex De Toekomstgroep. Via de site zullen wij u hierover nadrukkelijk informeren.

Half mei 2009 komen de voorzitters van de eredivisieverenigingen bij elkaar in Haarlem voor een brainstormsessie onder leiding van een extern ingehuurde deskundige. Ik acht het een belangrijke bijeenkomst en ik hoop dat er wat uitkomt.

En als we het dan toch over talenten hebben. Alex Vlaar is uitgenodigd om toe te treden tot de Nationale Jeugdselectie onder de 15 jaar! Klasse, ik kan niet anders zeggen. Ik schreef in mijn vorige column al over het feit dat we de vruchten plukken van onze jeugdopleiding gezien de schitterende resultaten tijdens de Nationale Jeugdkampioenschappen in Arnhem. Maar deze uitverkiezing bevestigt dit nog eens te meer. En ik denk dat deze eer in de nabije toekomst nog meer talenten van onze vereniging te beurt zal vallen, als ik de geweldige resultaten zie op de jeugdtoernooien.

En dan nog iets privé. Als prépensioenende opa moet je natuurlijk wel eens op de kleinkinderen passen of andere hand- en spandiensten verrichten. Daartoe hadden we maar een kinderstoeltje aangeschaft in de auto. Een van onze kleindochters, edelgermaantje Iris, is niet op haar mondje gevallen. Een echte pinnige meid die met haar vijf jaar vindt dat zij al erg groot is. Toen zij naar zwemles moest en opa haar even met de auto zou brengen, zei zij tegen mij: “Ik hoef toch niet in dat achterlijke kleine stoeltje, opa”.
Tja, en dan mijn andere kleindochter, de Afrikaanse tak zullen we maar zeggen, moest een paar dagen later naar datzelfde zwembad. De receptioniste keek wel even naar mij en dacht ongetwijfeld zoiets van die heeft kleinkinderen in soorten en maten. Toen ik de kleine Lisa haar zwempak moest aandoen, bleek dat toch wel een erg ingewikkeld zwempak, waar ik toch wel even een wiskundige oplossing voor moest zoeken. Het omkleden ging dus niet zo vlot, hetgeen de vierjarige de tekst ontlokte: “Je kan er niets van Opa”.
Het was me het weekje wel. Van het zelfvertrouwen dat ik uitstraalde als directielid, blijft op deze manier weinig over.

Tot nu toe 2 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. Henk Mostert op 03-05-2009 om 22:04 uur

    hebben ze ook cursussen voor Henk

  2. Henk Staats op 03-05-2009 om 23:30 uur

    Heb jij die cursus al gevolgd :)

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)