Badminton Vereniging Almere

Algemene Ledenvergadering akkoord met jaarstukken 2008/2009

Woensdagavond 16 december 2009 werd in Sportcomplex De Toekomstgroep de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, ook wel de Najaars-ALV genoemd. Maar liefst drie leden hebben deze ALV bezocht en de leden keurden de jaarstukken over het seizoen 2008/2009 goed.

De kascommissie, bestaande uit Peter van Soest en Tom van Groenigen had begin oktober 2009 de door de penningmeester opgestelde jaarrekening nader beschouwd en de commissie kon zich geheel vinden in de balans en de verlies- en winstrekening.

De drie leden die de vergadering bezochten kregen een aantal actualiteiten te horen. Van deze actualiteiten zal de vereniging de komende maanden via de site kond doen.

Reageer op dit bericht (“Algemene Ledenvergadering akkoord met jaarstukken 2008/2009 ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)