Badminton Vereniging Almere

Badminton Academie Flevoland, kroon op het werk

Het feit dat eind augustus 2010 de Badminton Academie Flevoland daadwerkelijk van start gaat in Sportcomplex De Toekomstgroep, mag gezien worden als een kroon op het werk van de Sporttechnische Commissie van de vereniging. In september 2009 vonden de eerste besprekingen plaats met de Provincie Flevoland, Sportservice Flevoland en Badminton Nederland en mede dankzij de niet aflatende houding van de Sporttechnische Commissie, is de Badminton Academie binnen betrekkelijk korte tijd tot stand gekomen.

De Badminton Academie Flevoland is zogenoemd 'full dressed' en dat betekent dat er niet louter en alleen trainingen worden gegeven. Naast het verzorgen van de trainingen van vier ochtend trainingen en één middag/avondtraining wordt er zorg gedragen voor de begeleiding van de jeugdige topsporters middels onder meer een sportdiëtist, een mental coach en een fysiotherapeut. Aan het platform van samenwerkende instanties betreffende de Badminton Academie, neemt ook een aantal Lootscholen deel (Het Echnaton, het Helen Parkhurstcollege) en een school die topsport ondersteunt, Het Oostvaardercollege.
De aanstelling van de trainer(s) van de Badminton Academie vindt plaats in nauw overleg met en onder goedkeuring van Badminton Nederland. De administratieve organisatie (AO) is in handen van de Badminton Vereniging Almere. De financiële stromen van de Academie zullen in een aparte administratieve eenheid worden bijgehouden.

Wellicht ten overvloede, maar in het kader van de zorgvuldigheid en de volledigheid, geven we nog even een korte uiteenzetting van onze jeugdopleiding en de aansluiting van deze opleiding op het Nationaal Opleidingsplan van Badminton Nederland.

De basis van onze jeugdopleiding is het zogenoemde kleurenschema. Een keur aan gediplomeerde trainers verzorgt de trainingen voor de kinderen. De kinderen starten hun trainingen in de kleur wit, doen jaarlijks feestelijk examen (theorie en technische vaardigheden) en doorlopen op deze wijze een aantal kleuren. Wekelijks krijgen de kinderen tweemaal training, totaal twee en half uur.

Talentvolle kinderen kunnen aansluitend de zogenoemde TopJuniortrainingen van de vereniging volgen. Concreet betekent dit per week tweemaal anderhalf uur een extra middag/avondtraining en de ouders betalen een tegemoetkoming in de kosten van deze trainingen.

Deze TopJuniortrainingen sluiten naadloos aan op de Badminton School Almere (tweemaal twee uur middag/avondtraining per week), een gezamenlijk initiatief van Badminton Nederland en onze vereniging en zijn bedoeld voor kinderen uit heel Nederland die heel serieus met hun badmintonsport omgaan. De ouders betalen per kind een jaarlijkse bijdrage die vastgesteld is door Badminton Nederland.

De deelnemers aan de Academie zijn qua technische vaardigheden de Badminton School Almere ontgroeid en 'kloppen zelfs op de deur' van de Nationale Junioren Selecties van Badminton Nederland of zijn daar zelfs al lid van.
Deze zeer getalenteerde kinderen kunnen derhalve vervolgens overstappen van de Badminton School Almere naar de Badminton Academie Flevoland. Ook de Academie staat open voor kinderen uit heel Nederland!

We hebben het al eerder gezegd de jeugdopleiding van de Badminton Vereniging Almere sluit naadloos aan op het Nationaal Opleidingsplan van Badminton Nederland.

Een ieder die nog nadere informatie wenst omtrent de jeugdopleiding bij onze vereniging en de aansluiting van de jeugdopleiding op het Nationaal Opleidingsplan van Badminton Nederland, kan een mailtje sturen naar Otto van Stenus, voorzitter van de Sporttechnische Commissie van de vereniging en manager a.i. van de Badminton School Almere en de Badminton Academie Flevoland. E-mailadres otto.v.stenus@bvalmere.nl

Reageer op dit bericht (“Badminton Academie Flevoland, kroon op het werk ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)