Badminton Vereniging Almere

Afgevaardigde Stephan Melein

BadmintonInfo brengt alle afgevaardigden van Badminton Nederland in beeld en stelt hen een aantal vragen. Onder de afgevaardigden Stephan Melein en die gaf graag gehoor aan het verzoek van BadmintonInfo om inzicht te geven aan zijn redenen om afgevaardigde te zijn.

Wie bent u?

Mijn naam is Stephan Melein en ik ben 37 jaar oud. Al heel lang woonachtig in Almere. In mijn dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor een zeer groot wagenpark. Zelf speel ik al 22 jaar voor BV Almere en heb van jongs af aan in verschillende commissies gezeten. Momenteel ben ik voorzitter van de sporttechnische commissie, toernooicommissie en secretaris van de stichting waar de topsport van BV Almere onder valt. Dit is mijn tweede termijn als afgevaardigde.

Door welke club bent u voorgedragen?

BV Almere

Namens welke regio bent u afgevaardigde?

Ik vertegenwoordig de regio Noord Holland

Wat is uw beweegreden om afgevaardigde te worden?

Ik ben altijd al heel betrokken geweest bij onze mooie sport. In de jeugd al als lid van de jeugdraad van BV Almere en tegenwoordig in meerdere bestuursfuncties bij BV Almere. Die betrokkenheid wil ik ook gebruiken voor mijn inzet als afgevaardigde. Als afgevaardigde zit je in het badmintonparlement en kun je het beleid sturen. Het is jammer dat het belang van de afgevaardigde niet bij iedereen bekend is.

Wat zijn uw prioriteiten/wensen om als afgevaardigde de komende tijd geregeld te zien krijgen (noem minimaal drie prioriteiten)

De belangrijkste prioriteiten zijn:
1. Het imago van de badmintonsport en die van Badminton Nederland in het bijzonder verbeteren.
2. Het ombuigen van de ledendaling naar stijging.
3. Meer aandacht voor de breedtesport; Badminton Nederland focust zich te veel op de topsport. Breedtesport én topsport zijn onlosmakend aan elkaar verbonden.
4. We moeten kritisch zijn op onze topsport. Is het echt nodig dat onze toppers naar de toernooien gaan waar ze nu heen gaan. Een toernooi in Azië is wel leuk, maar als het bijna een 'veredelde vakantie' is, voor zowel de spelers als begeleiding, kun je de vraag stellen of we daar dan heen moeten gaan.

Opmerkingen die u graag kwijt wilt

Het belang van afgevaardigde wordt helaas niet onderkend door veel verenigingen. Vanuit de verenigingen komt er weinig tot geen input aangaande het beleid. We klagen veel, maar komen zelden met (realistische) oplossingen. Persoonlijk vind ik dat erg jammer. Als afgevaardigde vertegenwoordigen we alle verenigingen uit een regio. Ik roep iedereen dan ook op om de afgevaardigde te voorzien van informatie en standpunten, zodat we als afgevaardigde een evenwichtig standpunt in kunnen nemen. Dit kan op alle onderwerpen; van topsport tot breedtesport tot aan het uitspreken van een voorkeur voor de te kiezen voorzitter. Persoonlijk ben ik bereikbaar op smelein@badminton.nl

Tot nu toe 1 reactie op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. Henk Mostert op 29-05-2011 om 21:32 uur

    Go for it Stephan

Reageer op dit bericht (“Afgevaardigde Stephan Melein ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)