Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

In mijn vorige van de voorzitter verwees ik naar de opgelegde boetes voor twee teams die tijdens de zware mist op zondag 20 november 2011 de adviezen van radio en TV opvolgden en niet de weg op gingen.

Inmiddels heb ik een gesprek gehad met de voorzitter der LCW, Freek Cox en met de voorman van de scheidsrechters John op 't Veld. Dit naar aanleiding van kritische opmerkingen mijnerzijds over het kwaliteitsniveau van de aangestelde scheidsrechters bij een aantal eredivisiewedstrijden. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de mistwedstrijden ter sprake gebracht en ik heb daarbij aangegeven dat de LCW ook heel anders met deze zaak had om kunnen gaan en niet onmiddellijk het bestraffende vingertje had moeten tonen. Dat lokt alleen maar weer opgestoken middelvingers uit.

Ten eerste vind ik dat bij dergelijke weersomstandigheden Badminton Nederland middels haar site een proactief beleid moet voeren en in ons specifieke geval had men kunnen volstaan met een waarschuwing om in het vervolg strikt de regels te hanteren. Want dat het mistig was, en dat er alarmcodes werden gegeven, staat buiten kijf. We wachten de resultaten af.
Wat mijn opmerkingen over de scheidsen betreft, daar waren we snel mee klaar. De twee BNL-vertegenwoordigers erkenden dat dit niet helemaal goed was gegaan en dat een aantal scheidsen klaarblijkelijk nog niet klaar is voor de eredivisie. Aan het verzoek van beide heren om in het vervolg niet meer 'negatief' over de scheidsen te schrijven kan ik niet voldoen. Als zij het goed doen schrijf ik dat, dus ook als het te wensen over laat, dan geef ik dat aan.

Het was een goed gesprek en ik had de indruk dat dit over en weer het geval was. In ieder geval een goede zaak om er over te praten.

En dan staan we nu weer op de drempel van het jaar 2012. Wat heeft 2011 ons als vereniging gebracht. We haalden voor de eerste maal in de geschiedenis de play-offs in de eredivisie en mede daardoor werden we sportploeg van de gemeente Almere 2011. Maar resultaten uit het verleden, geven geen garantie voor de toekomst, dat blijkt wel weer uit de prestaties van Dekker Almere in het seizoen 2011/2012. Otto van Stenus emigreerde met zijn gezin naar Singapore. Nog afgezien van het ontberen van Otto in het bestuur was het gemis van de twee talenten Amy en Lisa toch ook een beetje een aderlating.

Carlton Almere-2 doet het uitstekend in de eerste divisie en is lijstaanvoerder en Carlton Almere-4 gaat hoogstwaarschijnlijk promoveren naar de eerste divisie. Doelstellingen gehaald zullen we maar zeggen.

De penningmeester was tevreden over het jaarresultaat van de vereniging over het seizoen 2010/2011 en we weten een tevreden penningmeester is van belang voor de vereniging, want aan de financiële continuïteit mag beslist niet getornd worden.

We haalden ook een aantal nieuwe sponsors binnen, zoals

De sponsors Van der Hoeden|Mulder, de Rabobank en Henk Mostert Wijnen namen jammer genoeg afscheid van de vereniging.
En de BSAO renoveerde voor enkele tonnen Sportcomplex Carl Dekker en dat allemaal uit eigen middelen binnen het conglomeraat van stichtingen en vereniging.

Wat gaat het jaar 2012 ons brengen en laten we ons dan maar beperken tot het badminton.

Ingrid van der Putten neemt afscheid als secretaris en dat is bijzonder spijtig, maar verheugend is weer dat zij Cock van Puffelen en Ronald Blok gaat helpen bij de organisatie van ons 25-jarig jubileum op 13 juni 2013. En we voeren in januari 2012 een gesprek met een kandidaat voor de functie van secretaris van onze vereniging en ik denk dat we binnenkort een nieuwe secretaris kunnen verwelkomen.

De STC is al weer druk bezig met de voorbereidingen van het seizoen 2012/2013 en dat moet ook wel. Regeren is vooruitzien. Alle commissies dienen trouwens in januari hun jaarplannen in voor het seizoen 2012/2013 en er zijn zelfs commissies die nu al hun begrotingen hebben ingediend bij de penningmeester voor het seizoen 2012/2013. We proberen maar niets aan het toeval over te laten.

En wat we in 2012 van Badminton Nederland kunnen verwachten? Ik weet het eerlijk gezegd echt niet. Mijn aanvankelijke optimisme bij het aantreden van de nieuwe ploeg bestuurders van al weer meer dan een half jaar terug, is meer dan getemperd, en dan druk ik mij nog eufemistisch uit.

Maar ik wil het jaar 2011 niet in mineur afsluiten. Ik wens een ieder een prima de luxe jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2012. En ik wil u op de valreep van het oude jaar nog een paar schitterend foto's tonen van René Lagerwaard. Zeer de moeite waard om 2011 mee te eindigen en 2012 mee te beginnen, klik op http://www.renelagerwaard.nl/wordpress/flagallery/almere/ en geniet.

Tot nu toe 1 reactie op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. Otto van Stenus op 01-01-2012 om 02:27 uur

    Wij hebben net onze eerste jaarwisseling in den vreemde achter de rug. Wel een beetje vreemd zo zonder familie, vuurwerk (daar doen ze hier niet aan afgezien van een centraal afgestoken vuurwerkshow) en oliebollen (pisang goreng is een goed alternatief)....

    Vanuit Singapore wensen wij iedereen in Nederland graag een fantastisch, sportief en gezond 2012 toe!

    Otto, Karin, Amy & Lisa van Stenus

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)