Badminton Vereniging Almere

ALV op maandag 2 juli 2012

Hierbij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. De vergadering wordt gehouden op maandag 2 juli 2012 om 19:00 uur in het cursuslokaal van Sportcomplex Carl Dekker.

De agenda van deze voorjaars-alv luidt als volgt

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Verslag van de ALV op 19 december 2011
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken
  5. Begroting 2012/2013
  6. Benoemen kascommissie
  7. Aftreden /(her)verkiezing bestuursleden.
  8. Actualiteiten van de commissies
  9. Rondvraag
  10. Sluiting.

Namens het bestuur, de secretaris, Conny Cashoek

Reageer op dit bericht (“ALV op maandag 2 juli 2012 ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)