Badminton Vereniging Almere

(Her)verkiezing van bestuursleden tijdens de komende ALV

Een aantal voorzitters van commissies is aftredend en al dan niet opnieuw verkiesbaar. Het betreft hier de algemeen voorzitter van de vereniging en de voorzitter van de recreantencommissie. De wedstrijdcommissie en de jeugdcommissie zijn beiden nog op zoek naar een capabele en enthousiaste nieuwe voorzitter. Beide functies zijn nu ad interim ingevuld, maar dit is natuurlijk geen blijvende oplossing.

Mocht iemand binnen onze vereniging belangstelling hebben een van deze taken te willen overnemen, neem dan contact op met ondergetekende of met één van de andere bestuursleden.

Tot ziens op de ALV maandag 2 juli 2012 om 19.00 uur

Reageer op dit bericht (“(Her)verkiezing van bestuursleden tijdens de komende ALV ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)