Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

Over drie weken zit het seizoen 2011/2012 er weer op. Het was ook dit jaar weer een mooi seizoen, althans zo heb ik het ervaren. Mooie sportieve prestaties, opnieuw de play-offs gehaald voor Dekker Almere, team Carlton Almere-3 promoveerde naar de eerste divisie, en de J1 werd opnieuw regiokampioen van Nederland. Tien seniorenteams in de landelijke competitie, en tien in de regio en ook zo'n tien teams in de jeugdcompetitie.

Die sportieve prestaties zijn heel belangrijk, maar misschien nog wel belangrijker is dat er daarnaast allerlei sociaal verbindende activiteiten plaatsvinden, zoals de recreatieve toernooien, de sportquiz, de klaverjasavonden, het Sinterklaasspel en niet te vergeten de vrijwilligersdag. Ik denk dat de vereniging, dus in feite u, want met z'n allen zijn we immers de vereniging, dat heel goed doen en een voorbeeld zijn in de Almeerse Sportwereld.

Dat blijkt wellicht ook uit het feit dat het Sportbedrijf Almere en ook de Provincie Flevoland, nogal eens een beroep doet op de know how van onze bestuursleden. Dat streelt enerzijds de ijdelheid, altijd leuk, maar anderzijds zegt het ook iets over hoe sportdeskundigen tegen onze vereniging aankijken. En die kennis en ervaring binnen onze vereniging mag niet verloren gaan en daarom pleit ik er voor dat die kennis en ervaring wordt gecontinueerd.

Daarom doe ik een oproep aan onze leden om zich op te geven voor het uitvoeren van een vrijwilligerstaak binnen onze mooie vereniging en ik vraag daarbij ook aandacht voor het feit dat twee van onze bestuursleden, de mastodonten, inmiddels 66 jaar zijn. Nu weten we allemaal dat doorwerken tot je 67ste sterk wordt gepropageerd, maar het is toch een serieus aandachtspunt. Deze twee oldies moeten toch een keer vervangen worden en het zou goed zijn als er vrijwilligers zijn die al vast gaan warmlopen!

Op 13 juni 2012 hebben we in Sportcomplex Carl Dekker gesproken met Clemens Wortel, inmiddels tot voorzitter van BNL benoemd, Ger Tabeling en Albert Valentijn. Onzerzijds waren aanwezig Vincent Festen, Stephan Melein en Henk Staats. Het knetterde behoorlijk in deze bijeenkomst en het verbale geweld was dan ook niet van de lucht, maar met name de BVA-bestuursleden hebben hun hart gelucht. Een aantal onderwerpen is besproken, waaronder de directe aanleiding de Carlton Cup-wedstrijd Van Zijderveld-2 tegen Dekker Almere. Naast dit punt heeft ook een aantal andere punten de revue gepasseerd en de conclusie was wederzijds dat het een heel nuttige bijeenkomst is geweest.

Carlton

Vorige week kwam er trouwens goed nieuws uit Nieuwegein. Carlton en BNL gaan een meerjarige sponsorovereenkomst tekenen, waarbij de eredivisie, de Carlton Eredivisie gaat heten, en dat is een goede zaak. Ook zou het juridisch steekspel tussen Carlton en BNL worden gestaakt. En dat is misschien nog wel het beste nieuws. Allemaal negatieve energie, met als winnaars de juristen en niet het badminton.

Op zaterdag 23 juni 2012 werden in Utrecht op de bondsvergadering belangrijke besluiten genomen. Clemens Wortel werd tot voorzitter benoemd en onze eigen Marloes van Heteren werd de nieuwe secretaris van BNL en daarmede feliciteren wij haar van harte. Ton Wijers gaat Topsport doen en Rémon Verbeek wordt de penningmeester van BNL.

En aan deze laatste heb ik een verzoek. Kijk nog eens naar de wijze waarop lasten en opbrengsten van de bond worden toebedeeld aan de kostendragers, Breedtesport, Wedstrijdsport en Topsport. Als we de begroting nemen van 2012, uitgaven € 2.590.000,-- en ontvangsten € 2.645.000,--, dan wordt er slechts € 1.718.000,-- van de uitgaven en € 1.344.000,-- van de ontvangsten toebedeeld aan de eerder genoemde kostendragers (Breedtesport, Wedstrijdsport en Topsport).

Dat betekent dat er zo'n € 872.000,-- aan de uitgavenkant en € 1.301.000,-- aan de ontvangstenkant wordt ondergebracht onder de post Algemeen. Dat is zo'n 40 tot 50% van de begroting die niet nader wordt toegedeeld! Dat acht ik in 2012 met alle programmatechnische hulpmiddelen die ons ter beschikking staan, onbestaanbaar en in feite onaanvaardbaar.

Een penningmeester moet dit niet willen, een financiële commissie moet dit niet accepteren en ook de afgevaardigden zouden hier erg kritisch op moeten zijn. En eerlijk gezegd kan ik mij nauwelijks voorstellen dat de externe deskundige, het accountantsbureau dus, hier geen aanbevelingen over doet om het anders te doen. En als die aanbevelingen er niet zijn, dan zou ik een ander accountantskantoor zoeken,
Nee, dit kan veel transparanter, nu is het versluiering troef en dat moeten we met z'n allen niet willen. Waarom zouden we niet mogen weten dat het tekort op Topsport wellicht minimaal het dubbele is van de € 250.000,-- die nu wordt weergegeven?

De donderdag is voor mij in principe een verenigingsloze dag. Dan gaan we treinen, bezoeken een museum of we maken een bos- of strandwandeling in Zandvoort.
Dat laatste deden we ook afgelopen donderdag en aansluitend lunchten we in een strandpaviljoen. Daar is het echt gezellig, mede omdat daar een groepje rasechte Amsterdammers neerstrijkt. Mij doet het altijd sterk denken aan de familie van mijn opa Bram Staats uit de Jordaan. Een soort déjà vu. En je hoeft er niet voor naar het theater, want er valt altijd wat te lachen. Volgens mij zijn ze al in de zeventig, maar de hoogblonde dames lijken over een onbegrensde houdbaarheidsdatum te beschikken. Als de zon schijnt gaan de dames zonnen op de ligstoelen en de mannen gaan pokeren. Een van de mannen vraagt aan de ober of hij een kopje koffie heeft voor zijn werkloze broer, die eerdaags weer gaat werken om de Grieken te ondersteunen. Maar de mooiste vond ik zelf toen één van de mannen vertelde een nieuwe Hyundai te willen kopen en wel één waarbij van de aanschafprijs de helft direct wordt betaald en de andere helft over twee jaar. Dat leek hem wel wat.

De autoverkoper vroeg de man of hij over een borg beschikte, omdat gezien de leeftijd van de aspirant-koper de regeling niet voor hem gold. Hij kon immers over twee jaar wel dood zijn! De over deze opmerking zeer gepikeerde Amsterdammer beet vervolgens de autoverkoper zeer gevat toe: "Wel als ik die kop van jou zo zie, dan vraag ik mij af of jij de ochtend wel haalt".
Ik zei het al, je hoeft er niet voor naar het theater....

Henk Staats

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)