Badminton Vereniging Almere

Druk bezochte Algemene ledenvergadering

Afgelopen maandagavond werd de “voorjaars-alv” gehouden, zij het dit keer meer de ”zomer-alv” alhoewel het met de zomer nog niet echt wil vlotten. In tijden is het niet zo druk geweest op de vergadering. Naast nagenoeg alle bestuursleden was er ook een aantal commissieleden aanwezig en maar liefst vijf leden.

Besproken werd een aantal algemene punten en een paar leden gaven heel nuttige suggesties, waarmee het bestuur weer aan de slag kan. Vandaag zag ik dat onze voorzitter voortvarend een aantal punten al heeft opgenomen. Uit de ALV bleek ook nogmaals dat we dringend op zoek zijn naar een aantal capabele en toegewijde bestuursleden, per direct wat betreft de jeugdcommissie en de wedstrijdcommissie. En voor de toch min of meer nabije toekomst zal een aantal andere bestuursleden het stokje willen overdragen. We prijzen ons gelukkig dat de voorzitter van de recreantencommissie zich weer verkiesbaar heeft gesteld voor een nieuwe termijn van twee jaren. De algemeen voorzitter heeft zich herkiesbaar hebben gesteld voor nog één jaar.

De penningmeester in persoon van Vincent Festen had een keurige begroting voor het nieuwe seizoen afgeleverd, die met algemene stemmen is aangenomen, wat inhoudt dat we voor volgend seizoen weer vooruit kunnen. De inkomsten uit de sponsorhoek zullen aankomend jaar evenwel minder worden evenals subsidies uit de gemeenterichting.

Gelukkig zijn er leden die zich actief inzetten om kleinere en grotere bedragen binnen te halen voor onze vereniging. Ga bij uzelf eens na of misschien via werkgevers of andere contacten u als lid een sponsor kan aanbrengen voor de vereniging in welke vorm dan ook. Als genoeg leden zich hiervoor inzetten kunnen we in de toekomst ons hoge voorzieningenniveau handhaven!

In de aankomende zomervakantie is het de bedoeling dat de doucheruimtes worden vernieuwd en opgeknapt en alvast nog iets om ons op te verheugen: volgend jaar juni zullen we ook ons jubileum gaan vieren. Kortom u merkt het na het lezen van dit stukje dat U een hoop heeft gemist als u er afgelopen maandagavond niet was.

Reageer op dit bericht (“Druk bezochte Algemene ledenvergadering ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)