Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter,

Ik begreep van de voorzitter van de jeugdcommissie, Edwin Gijsen, dat we het komend seizoen opnieuw 19 jeugdteams op de been brengen en dat is toch weer een hele prestatie. Het is wel zeker dat 19 jeugdteams, evenals voorgaande seizoenen, te veel is voor de regio Noord Holland. Soms worden er drie Almeerse jeugdteams ingedeeld in dezelfde poule en dan is de poule nog niet volledig ook. Almere heeft derhalve een verzoek ingediend om met een aantal teams in de regio Centrum te mogen uitkomen. Dat blijkt niet zonder meer mogelijk te zijn, dat is namelijk heel ingewikkeld..... We wachten het maar af, maar mijn onderbuikgevoel zegt, dat het wel eens een brug te ver zou kunnen zijn anno 2015.

Onze invitatietoernooien voor senioren blijken een zeer groot succes te zijn geweest en daar zullen we zeker op doorborduren. Ook het invitatietoernooi voor de jeugd op 17 mei 2015 kent veel deelnemers en op dit ééndagstoernooi kunnen de jeugdige deelnemers er flink tegenaan.

De BSAO en de SSF zijn nog steeds in vol overleg met de gemeente Almere over de toekomst van de voormalige bowlshal. De hal werd ooit op verzoek van de gemeente aan ons complex gebouwd, maar is in feite nu niet meer in gebruik. De BSAO/SSF hebben mooie plannen voor deze hal, maar we kunnen vooralsnog niet verder.

De OpenAvond van 8 mei 2015 kan als een groot succes worden beschouwd. Op de advertorial in de Almere Deze Week zijn veel reacties gekomen en een aantal nieuwkomers heeft zich spontaan aangemeld. Goed werk derhalve van de recreantencommissie.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen voor wat Qontent Almere betreft en de beide Adidas Almereteams zijn in volle gang. De technische staf heeft Dave Khodabux verzocht een aantal weken mix- en dubbeltrainingen te verzorgen en deze trainingen worden goed bezocht.

En dan de liquidatie van de eredivisie. De vergelijking met bedrijven die geliquideerd worden en vervolgens afgeslankt een doorstart maken is saillant. De zogenoemde kwaliteitsimpuls heeft niet plaatsgevonden. Ik kan de verbetering echt niet ontdekken. Sterker nog, we gaan van circa 200 wedstrijden naar circa 140 wedstrijden, dat is zo'n 30% minder. En dat doen we bewust, want er zouden te veel oninteressante wedstrijden zijn volgens het adviesbureau, waarvan de vertegenwoordigers overigens zelf nog nooit een eredivisiewedstrijd hebben gezien. Het adviesbureau omschrijft het als volgt:

'Om er toch een specifiek onderdeel uit te lichten, namelijk de 750.000 beoefenaars oftewel de campingtonners. Een belangrijke doelgroep die we o.a. met de Eredivisie willen bereiken is deze ‘campingtonner’. Wij beweren dat de huidige opzet voor iedereen, maar in het bijzonder voor deze groep, niet spannend genoeg is. Dit komt door de ingewikkelde puntentelling en de enorme hoeveelheid oninteressante wedstrijden. Wij adviseren om ervoor te zorgen dat het aantal spannende wedstrijden zal gaan toenemen'.

Dat wordt met droge ogen beweerd, terwijl iedere badmintonner toch weet dat een campingtonner, die slechts simpel een shuttletje over slaat, echt niet of nauwelijks het verschil ziet tussen een wedstrijd op 4e divisieniveau, om maar eens wat te noemen, en de eredivisie.

En wie bepaalt er nu of wedstrijden al dan niet interessant zijn? Mogen de zogenoemde middenmoters en degradatiekandidaten dat zelf bepalen!

Nog zo'n mooie stelling: 'Enorme niveauverschillen zijn onvermijdelijk. Dit heeft met de aard van de sport en de budgetverschillen van de clubs te maken'.

Dit is toch klinkklare nonsens. Enorme niveauverschillen doen zich toch in iedere sport voor, dat is toch niet uniek voor de badmintoneredivisie.

En dan nog een fraaie: 'Voor ‘campingtonners’ is de hoeveelheid wedstrijden niet van belang, de kwaliteit van de wedstrijden (spanning, niveau en entertainment) wel. Ook is regionale spreiding handig om door heel Nederland de campingtonner te bereiken'.

Ik ben het er zeker mee eens dat we moeten proberen om meer mensen eredivisieminded te maken, maar laten we realistisch zijn. Zolang er onder de 35.000 BNL-leden nog hele volksstammen zijn die nog nimmer een eredivisiewedstrijd hebben bezocht, lijkt mij dat we daar toch allereerst onze aandacht op moeten vestigen. Vervolgens moeten we ons richten op die 200.000 badmintonners die geen BNL-lid zijn en wellicht lukt het vervolgens op basis van de opgedane ervaring om campingtonners te mobiliseren voor de eredivisie.

Ik ben trouwens erg benieuwd of de marketingafdeling van BNL heeft stilgestaan bij het feit dat minder eredivisiewedstrijden, dus minder exposure, nadelig zou kunnen uitwerken voor de sponsoropbrengsten van de eredivisieclubs. Minder geld voor de eredivisieclubs betekent dat er minder kwalitatief goede spelers kunnen worden aangetrokken. En ook de spelers die per wedstrijd een vergoeding ontvangen, zullen er niet vrolijk van worden, die gaan nu wellicht eerder naar het buitenland. Daar gaat onze kwaliteitsimpuls!

Ik heb het allemaal nog maar eens opgeschreven of misschien moet ik zeggen van mij afgeschreven, want ik ben zeer teleurgesteld dat we niet gekozen hebben voor een echte verbetering maar voor dit broddelwerk, waarbij nog de nodige uitleg vereist is aan de media, supporters en sponsors over deze ingewikkelde competitieopzet. Onze 'moeilijke' puntentelling is daarbij vergeleken een makkie :) Maar het wordt zogenaamd wel spannender omdat we op een aantal wedstrijden het predicaat Play-offwedstrijd plakken. Dat helpt echt, dat is de kwaliteitsverbetering.........., maar niet heus.

Procedureel valt er ook het nodige op te merken, maar daar zal ik maar niet over uitweiden. Genant vond ik wel in de laatste werkgroepvergadering de vraag aan mij van een van de twee vertegenwoordigers van het adviesbureau 'waarom ik als Almere zo tegen het gepresenteerde voorstel was'. En ik maar denken dat ik daar voor de eredivisie aanwezig was en niet voor Almere.

In mijn richting, en niet alleen de mijne, is overigens opgemerkt dat we ons als voorzitters moeten gedragen en niet professioneel bezig zijn door ons uit te laten over de nieuwe competitieopzet op de wijze waarop we dat gedaan hebben en doen.

Dan maar niet professioneel, het is mij om het even. We leven niet in PyongYang en het is maar goed ook dat we daar niet wonen, want als je daar zit te slapen...........

Henk Staats

Tot nu toe 3 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

 1. Maurits op 16-05-2015 om 20:21 uur

  Henk, complimenten. Ik ben het volkomen met je eens. Het wordt niet makkelijker, de campingbadmintonners komen waarschijnlijk niet en spannender wordt het zeker weten niet. Het enige wat ik niet begrijp is de opmerking over de vergoeding per wedstrijd. Dat heb jij samen met de spelers zelf in de hand. Gewoon open breken die contracten en nieuwe afspraken maken.

 2. Nils van Hoegee op 17-05-2015 om 19:06 uur

  Beste Henk,

  Je geeft aan dat er klassen zijn met 3 Almere teams in een poule. Ik vind dit best grappig aangezien ik de poule-indeling voor Noord-Holland nog niet vrij heb gegeven. Sterker nog, ik ben nog steeds bezig met puzzelen.

  Het klopt dat jullie met 19 team jeugdteams veel meer teams hebben dan de andere clubs. Het gemiddelde is zelf maar 2,7 teams per club. Dat is een slecht voorteken. De vraag is echter hoe het komt dat de jeugd bij de andere clubs terugloopt en bij jullie niet? Zou het kunnen dat dit komt doordat jeugd al bij de senioren speelt, of dat grotere clubs de jeugd wegtrekken bij de kleinere clubs? Een aantal jaren terug was je jeugdcompetitie nog sterk, maar of dat tegenwoordig nog steeds zo is? Is bijvoorbeeld een u19 nog wel een jeugdcategorie?

  Ik heb inderdaad een mail gekregen van Edwin met een vraag over samenvoegen van regio's. Ik heb daar positief op gereageerd, echter gaat mijn werk als vrijwilliger voor de competitie van noord-holland daar niet over.
  Het is natuurlijk al raar dat Almere als niet NH stad wel in de regio NH zit...

  Dat poules niet vol geraken is idd spijtig maar is tevens het gevolg van het aanbod bij de clubs.
  Dit jaar is bijvoorbeeld gevraagd of clubs teams willen inschrijven in de 2e klasse. Dit willen ze niet. Sterker nog, clubs willen niet eens promoveren vanuit de 3e klasse! Waar gaat het dan nog wel om? Elk jaar winnen?
  Ook bij de jeugd heb ik een vraag uitgesteld om teams van de u17 nylon naar de u17 veren te verplaatsen, zodat beiden categorieen volle poules krijgen. Niemand heeft daar positief op gereageerd. De spelers zijn daar 'niet goed genoeg' voor. Volgens mij is dat niet de enige reden, veren shuttle verbruik is ook een belangrijke reden. Gevolg is echter wel dat de poules in zowel de u17 veren als nylon niet vol zijn? Wie zijn schuld is dat dan? De clubs? De bond? De jeugd zelf?

  Volgens mij zou het al schelen als de bond en de verschillende regio's wat meer met elkaar communiceren ipv individuen. Uit de mail van Edwin kan ik namelijk concluderen dat er vanuit Almere contact is geweest met andere regio's terwijl ik als jeugdcompetitieleider helemaal geen mail gehad hebt. Samenwerking zou inderdaad schelen, zowel in tijd als in irritatie en discussie. Dan kunnen we eerder zoeken naar oplossingen buiten de grenzen van onze eigen regio.

  gr Nils

 3. Henk Staats op 18-05-2015 om 10:19 uur

  Beste Nils,

  Zeer bedankt voor je reactie, dat stel ik zeer op prijs. Ik weet ook dat de competitie-indeling voor het komend seizoen er nog niet is, maar ik refereer aan het afgelopen seizoen. Van onze 19 jeugdteams speelden er vijf in een volledige poule. En dat betekende dat er 14 teams in gemankeerde poules speelden, waarbij er zelfs poules waren dat er drie teams van Almere in één poule speelden en dat zelfs deze poules niet volledig waren. Ik zou je het lijstje zo kunnen doen toekomen. In dat kader hebben wij in november 2014 een brief naar BNL gestuurd en gesteld dat het niet terecht is dat we de volledige competitiebijdrage moeten betalen. Nooit antwoord op gehad en ook niet op een herinneringsbrief van februari 2015.

  Dan het teruglopen van het aantal jeugdteams. Komt dat omdat er minder jeugdleden zijn of omdat er minder jeugdleden competitie willen spelen, of worden zij niet geënthousiasmeerd door de clubs om jeugdcompetitie te spelen? Dat moeten we ons afvragen.
  Zelf vind ik dat de financiële drempel voor de clubs om jeugdteams competitie te laten spelen, veel te hoog is. Per team kost het circa € 200,-- en dat acht ik een absurd hoog bedrag. Ik heb al eens eerder geschreven dat de hoogte van deze competitiebijdragen uiteindelijk ook de wedstrijdspeler, senioren en junioren, van BNL zal doen vervreemden. BNL kan niet eindeloos op een Brusselachtige wijze de lasten blijven afwentelen op een steeds kleiner wordende groep BNL-leden. Denk in dit verband eens aan het half miljoen euro aan kosten voor Papendal. Dat is niet op te brengen, want uiteindelijk doen we ons zelf de das om.

  Denk ook eens aan het succes van de Westfriese Badminton Combinatie, waar zowel bij BNL aangesloten als niet-aangesloten clubs (senioren en jeugd) competitie spelen tegen aanvaardbare bijdragen. Ook Almere is al eens benaderd om samen met andere clubs een eigen competitie op te zetten.

  Van BNL en ook de regiomanagers zou je mogen verwachten dat zij nog eens heel scherp en tegelijkertijd flexibel kijken naar de regiogrenzen. In Europa kennen we open grenzen, hoef je bepaald niet altijd gelukkig mee te zijn, maar dit terzijde, maar de grenzen voor de regio's lijken heilig. Probeer volle poules te krijgen samen met andere regio's of denk aan een soort landelijke jeugdcompetitie. Dat moet toch niet zo ingewikkeld zijn en het komt het badminton ten goede. Oorspronkelijke poules van acht teams, die maar met zes teams gevuld zijn waaronder drie van Almere, dat moeten we toch niet willen. Daar moet een brandalarm afgaan!

  We zitten niet te wachten op astmatisch proza uit het marketingsjargon, dat ons iedere keer meldt dat er zulke goede gesprekken worden gevoerd enz .enz. Geen woorden, maar daden zou ik zelfs als Ajacied willen zeggen.

  Wat het gebruik betreft van veren- en nylonshuttles in de <17 poules, wellicht speelt ook hier het kostenaspect mee. Het belang van het spelen met verenshuttles moet nog maar eens extra onder de aandacht worden gebracht bij de clubs, of we moeten een shuttlesponsor vinden voor de jeugdcompetitie, maar dat lijkt mij ijdele hoop.

  En jouw suggestie voor meer communicatie onderling, onderschrijf ik volledig. Nogmaals zeer bedankt voor je reactie.

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter, ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)