Badminton Vereniging Almere

Aankondiging ALV maandag 7 december 2015 om 19.30 uur

Hieronder vinden jullie de agendapunten van de ALV welke op maandag 7 december 2015 om 19.30 uur plaatsvindt in Sporthal Raggers. Alle leden zijn namens het bestuur van harte uitgenodigd om hun stem hier te laten horen. De vergaderstukken kunnen desgewenst na 24 november 2015 digitaal worden opgevraagd bij de secretaris, Conny Cashoek.

Agenda

  1. Opening
  2. Verslag van de ALV van 8 juni 2015
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken
  5. Aanpassingen HHR
  6. Jaarstukken 2014/2015
  7. Actualiteiten van de commissies
  8. Rondvraag

Reageer op dit bericht (“Aankondiging ALV maandag 7 december 2015 om 19.30 uur ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)