Badminton Vereniging Almere

Algemene ledenvergadering 11 juni

Maandagavond 11 juni wordt weer de voorjaars ALV gehouden. Alle leden zijn om 19.00 uur van harte welkom in het cursuslokaal van Sporthal Raggers.

Reglementair aftredende bestuursleden zijn Henk Staats (voorzitter), Geert Berghuis (recreantencommissie) , Arjan Rodenburg (wedstrijdcommissie) en Edwin Gijssen (jeugdcommissie) .
Allen behalve Edwin Gijssen hebben zich (interim) herkiesbaar gesteld. De functie van Edwin zal worden overgenomen door Alexander Witsel. Tevens zal Conny Cashoek tussentijds aftreden als secretaris. Shanice van Stenus zal de functie van secretaris overnemen.
De vergaderstukken en onderstaande agenda kunnen desgewenst digitaal worden opgevraagd bij de secretaris, Conny Cashoek. email: conny.cashoek@bvalmere.nl
1 OPENING
2 VERSLAG ALV 13 NOVEMBER 2017
3 MEDEDELINGEN
4 INGEKOMEN STUKKEN
5 BEGROTING 2018/2019
6 BENOEMING KASCOMMISSIE
7 (HER)VERKIEZING (AFTREDENDE) BESTUURSLEDEN
8 ACTUALITEITEN COMMISSIES
9 RONDVRAAG

Reageer op dit bericht (“Algemene ledenvergadering 11 juni ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)