Badminton Vereniging Almere

Aankondiging algemene ledenvergadering

Op woensdag 29 juni 2022 om 19:30 zal de Algemene Ledenvergadering in Sporthal Raggers plaatsvinden. Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit om hun stem te laten horen. Reglementair aftredend dagelijks bestuurslid is Bas van Os (voorzitter).

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
  3. Ingekomen stukken
  4. Begroting 2022/2023 door de penningmeester
  5. Benoeming leden kascommissie
  6. (Her)verkiezing voorzitter
  7. Actualiteiten technisch bestuur
  8. Actualiteiten overkoepelende afdelingen
  9. Goedkeuring nieuwe overkoepelende afdeling “Statuten en HHR”
  10. Rondvraag

De vergaderstukken kunnen desgewenst opgevraagd worden bij de secretaris Shanice van Stenus secretaris@bvalmere.nl.

Reageer op dit bericht (“Aankondiging algemene ledenvergadering ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)