Badminton Vereniging Almere

Save the ALV-Date

Beste leden. We willen al onze leden alvast mededelen dat de datum van de eerstvolgende ALV gepland is op woensdag 21 juni om 19:30.

Er is het afgelopen half jaar erg veel gebeurd en wij als bestuur willen daar de tijd voor nemen om dat allemaal te vertellen. Daarom ook dit keer graag je aanmelden bij secretaris@bvalmere.nl indien je aanwezig wilt zijn.

Als grote uitzondering versturen we aan de aanmelders alvast een stukje voortgang van het technisch bestuur (zoals iedereen weet bedoelen we daarmee de afdelingen jeugd, senioren, topsport en recreanten), zodat we meer tijd hebben voor de overige zaken die we willen vertellen. Gelukkig hebben we een eigen kantine dus houden we daar ook de ALV.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
- Opening / Mededelingen
- Agenda
- Ingekomen stukken
- Goedkeuring verslag ALV november 2022
- Begroting 2023/2024 door de penningmeester
- Decharge BAC / Opsplitsing in energiecommissie
- Verkiezingen dagelijks bestuur
- Vragen over verslag technisch bestuur
- Voortgang Afdeling Sponsoring
- Voorstelronde SOSA
- Goedkeuring wijzigingen HHR voorgesteld door afdeling "Statuten en HHR"
- Vrijwilligerswerk in de vereniging
- Rondvraag

We hopen weer op een grote opkomst.

Het bestuur

Reageer op dit bericht (“Save the ALV-Date ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)