Badminton Vereniging Almere

Nader kennis maken met Dave Khodabux en Alex Vlaar

Na een intensieve training op een zeer warme septemberavond (30 graden) vond er een gesprek plaats met de coach (hierna genoemd Dave) en de teamcaptain (hierna genoemd Alex) van ons F.I.T. team 1.

De spelers binnen dit team zijn allen op jeugdige leeftijd gestart met de badmintonsport en doorgestoomd naar het hoge niveau waarop zij nu de badmintonsport beoefenen. Deels gedreven door enthousiasme, deels omdat zij door hun ouders werden meegenomen naar de badmintonhal; om vervolgens gespot te worden bij club of op toernooien, waardoor zij geselecteerd werden om zich verder te ontwikkelen in de badmintonsport. De jeugd die tegenwoordig gescout wordt, traint bij zogenaamde Regionale Training Centra (RTC).

De teamleden van ons F.I.T. team 1 trainen gemiddeld 3 tot 4 keer per week, sommige van hen verbeteren hun fysieke conditie door middel van hardlopen en het beoefenen van fitness. Naast het belang van fysieke -, wordt de mentale fitheid steeds meer van belang. De samenwerking tussen de coach en de teamcaptain reikt verder dan het aanbieden van intensieve training. Tussen hen vindt intensief overleg plaats inzake verbeterpunten van de teamleden, waarbij de focus op de 'sterke' punten van de betreffende speler ligt. En die sterke punten van een speler kunnen heel divers zijn; van techniek/snelheid tot uiterste beheersing van tactiek.

Door de tijd heen, is er naast de trainingen en wedstrijden, een hechte vriendschap tussen de teamleden ontstaan. Door deze hechte vriendschap is de situatie dat men van elkaar weet wat de zwakke en sterke speelpunten zijn. De balans tussen privé-situaties, fysieke en mentale conditie zijn van belang voor goede wedstrijdresultaten. Indien een van deze aspecten in disbalans is, kan dat zijn weerslag op de wedstrijdresultaten individueel, maar ook op het team hebben. Naast de trainingen organiseren de coach en team-captain ook teamuitjes; hierdoor worden vriendschappen hechter en weten de teamleden dat zij altijd op elkaar kunnen rekenen, zowel op - als naast de badmintonbaan.

Dave Khodabux en Alex Vlaar

Desgevraagd geven de Dave en Alex aan dat in hun schoolperiode rekening gehouden werd met hun trainings- en wedstrijdschema. Nu in de huidige situatie is het deelnemen aan wedstrijden mogelijk door een goede afstemming met werkgever(s), hetgeen eigenlijk nooit tot problemen leidt.

Op weg naar de top en zelfs op de top is er geen vetpot te verdienen met badminton. De spelers van F.I.T. Almere realiseren zich dat het beoefenen van de badmintonsport op hoog niveau niet mogelijk is, zonder dat er goede, betrouwbare sponsoren zijn, die 'geloven' in het team. Met de mogelijkheden op social media is er vanuit deze relatief kleine badmintonwereld toch een behoorlijk netwerk te bereiken.

Ook na de beoefening van deze sport op hoog niveau zijn de teamleden zich ervan bewust dat er na deze glorietijd, ook een andere tijd wacht. Om hierop goed voorbereid te zijn, raden Dave en Alex eenieder aan om ook voor een goede schoolopleiding te kiezen.

Zowel de coach als de teamcaptain van ons F.I.T. team 1 hopen nog lange tijd door te kunnen trainen en spelen, en daarbij te mogen rekenen op de ondersteuning van haar sponsors, Badminton Vereniging Almere alsmede de BVA-supporters.

F.I.T. team 1: Op naar het Dutch Open toernooi!

Het gehele F.I.T. Almere team zal te bewonderen zijn in het hoofdtoernooi van de Dutch Open. Naast de singelspelers zal er veelal in combinaties gespeeld worden die vanuit de nationale selectie zijn samengesteld. Maar vanuit de Almere stal zullen er ook spelers uit het tweede en derde team zich gaan meten met het internationale deelnemersveld.

F.I.T. Sportbalsem

Reageer op dit bericht (“Nader kennis maken met Dave Khodabux en Alex Vlaar ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)