Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter

Twee maal per jaar houdt de vereniging een Algemene Ledenvergadering, afgekort een ALV. Dat is de voorjaars-ALV, in de maand mei of juni en de najaars-ALV in de maand november of december van enig jaar. In de voorjaarsvergadering zijn de belangrijkste agendapunten de begroting voor het komend seizoen en de bestuursverkiezingen en in de najaarsvergadering zijn dat de jaarstukken van het afgelopen seizoen en het verslag van de kascommissie.

De eerstkomende ALV is op vrijdag 14 december 2007 om 19.00 uur in Sportcomplex De Toekomstgroep. Op de agenda staan de jaarstukken 2006/2007 en het verslag van de kascommissie. Daarnaast komt in deze vergadering de herstructurering van het bestuur aan de orde. Jan Jaap de Groot van Sportservice Flevoland heeft in zijn onderzoeksrapport onder meer aangegeven, dat we naar een kleiner bestuur moeten, dat zich bezig houdt met de beleidszaken en een activiteitencommissie waaronder alle uitvoeringzaken vallen van de vereniging. En dan zeg ik het wel kort door de bocht. In de bestuursvergadering van oktober 2007 heeft het bestuur besloten deze aanbeveling onmiddellijk ten uitvoer te brengen en de komende anderhalf jaar de andere zes aanbevelingen van het rapport uit te voeren. In de ALV zal Stephan Melein indien gewenst een nadere toelichting geven op de herstructurering.
Enige jaren terug heeft een aantal leden het idee geopperd om een heuse nieuwjaarsreceptie te houden. Zo uit mijn hoofd dacht ik dat het onder meer John Bor en Cock van Puffelen waren die met het voorstel kwamen en nu kunnen we zeggen dat er bijna sprake is van een traditie. De organisatie is in handen van C&B Entertainment BV, oftewel Cockie en Blokkie oftewel Cock van Puffelen en Ronald Blok. De nieuwjaarsreceptie zal in 2008 worden gehouden op zondag, 6 januari 2008 om 14.00 uur in Sportcomplex De Toekomstgroep en het zou zonder meer fantastisch zijn als alle leden hun gezicht lieten zien.

Zowel in Almere als in Flevoland worden sportverkiezingen 2007 gehouden en met name in het Almeerse heeft onze vereniging altijd heel goed gescoord. Zowel individueel en als ploeg. Denk in dit geval aan de namen Erik Staats, Gita Djajawasito en Maartje Verheul. En in Lelystad gooide Yvonne Sie altijd hoge ogen. Dit jaar hebben wij opnieuw een heel serieuze kandidaat, namelijk Stephan Branderhorst. Stephan werd in juni 2007 officieus Europees kampioen en daarmede was hij de eerste heer in de geschiedenis van het Nederlandse badminton, die dat werd. Als en zodra Stephan genomineerd is, dan hoort U dat onmiddellijk.
Op vrijdag 9 november 2007 organiseerde Sportservice Flevoland een sportcongres in het ROC in Lelystad. Onze vereniging was met acht deelnemers goed vertegenwoordigd, te weten Aisha Krak, Chris Vlaar, Emmy Vlaar, Henk Staats, Lida Staats, Marcel Smouter, Peter Groothuijse en Peter van Soest en zij hebben er geen spijt van gehad. Het was een leerzame bijeenkomst met verschillende workshops, zoals onder meer Ken de wet, Netwerken, Actieve ledenwerving, Sponsoring, Haal meer uit jezelf, Kanjertraining en Gehandicaptensport. Als u ook geïnteresseerd bent in het bijwonen van een sportcongres, laat het onze secretaris Maria Patty dan weten. Dan zet ze U op de lijst.

Het afgelopen weekend was voor team 1, Dekker Almere bepaald geen lekker weekend in de Multimate Liga. Waren we er van te voren van uitgegaan dat we toch wel circa acht punten zouden kunnen scoren tegen Van Zundert Velo en Van Zijderveld, maar het werden er slechts een schamele drie. Dat is niet al te veel, maar ja we misten ook onze Engelse international Rachel Howard. Zij heeft een voetblessure dus dat kwam ons helemaal niet uit. Toch moeten we optimistisch blijven want er waren ook lichtpuntjes. Het mannendubbel van Jeroen van Moorst met Erik Staats deed het uitstekend in Wateringen en dat gold ook voor de mix van Jeroen van Moorst met Ilse Vaessen. Daarnaast liet onze vaste invalster bij team 1, Yvonne Hoogland zien dat zij toch wel heel dicht tegen het eerste team aanleunt. Samen met Ilse Vaessen won zij het vrouwendubbel. En we hebben nog altijd een theoretisch kansje om ons bij de eerste vier te spelen. Hoop doet leven, zullen we maar zeggen.
Over het Multimate Ligaconflict valt weinig te zeggen. De clubs die door de NBB zijn beboet hebben een bezwaarschrift ingediend bij de NBB. We wachten de reactie van de NBB af en ondertussen bereiden de verenigingen zich voor op de eerstvolgende wedstrijden in de Multimate Liga. En zo moet het ook, want het gaat om het badmintonnen (maar wel voor een ieder onder dezelfde voorwaarden).

Henk Staats

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)