Badminton Vereniging Almere

Informatie

De leden van de recreantencommissie welke de belangen behartigt van de recreanten binnen de BVA.

De recreanten spelen op de maandag-, woensdag- en vrijdagavond van 20:00 uur tot 22:30 uur. Op maandag- en vrijdagavond is er de mogelijkheid om circa één uur te trainen. Er zijn op beide avonden twee of drie niveaugroepen. Ook kunnen de recreanten spelen op de woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Een recreant is een lid van 16 jaar en ouder. Op de woensdagavond zijn er vier banen bestemd voor de training van wedstrijdspelers vierde klasse. De vrijdagavond is bestemd voor recreanten en wedstrijdspelers, maar bovenal voor senioren (16 jaar en ouder).

Sinds kort kunnen we naast het handmatig plannen met het planbord ook automatisch plannen met behulp van een computer. Voorlopig zullen beide systemen op de recreant avonden gebruikt worden.

Van 20:00 uur tot 21:00 uur: automatisch plannen
Van 21:00 uur tot 22:30 uur: zelf inplannen op planbord
Door coronamaatregelen kunnen we hiervan afwijken.

Digitaal afhangbord
Voor info vrasiawan@gmail.com

Spelregels bij het automatisch plannen:

Spelregels bij het handmatig plannen:

Bij het niet naleven van de bovenstaande regels kan de recreantencommissie een speler tijdelijk uitsluiten.

De sociale regels bij het handmatig plannen