Badminton Vereniging Almere

Huis- en gedragsregels van de vereniging

Algemeen

Alle leden zijn het uithangbord van onze vereniging en dienen zich daar van bewust te zijn.
Normen en waarden zijn voor iedereen anders. Het bestuur pretendeert dan ook niet dat de gestelde normen en waarden de enige juiste zijn.
Goede omgangsvormen blijven het uitgangspunt van ons handelen. Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over normen en waarden. Het gaat erom dat leden, spelers, trainers, bestuurders, vrijwilligers, toeschouwers, ouders onze vereniging niet in diskrediet brengen zowel op- als langs de baan, tijdens of na de wedstrijd, binnen- of buiten de sporthal.
Het bestuur van de vereniging is in bepaalde zaken wettelijk verplicht om aangifte te doen van bepaalde overtredingen.
De vereniging staat dan ook voor de volgende afspraken:

Huisregels betreffende een training

Algemene gedragscode van de spelers

Naast de algemene regels heeft het bestuur ook een meer specifieke gedragscode opgesteld voor spelers, trainers/coaches, vrijwilligers en ouders/verzorgers.

Gedragscode voor spelers:

Gedragscode voor trainers-coaches:

Gedragscode voor contactpersonen en andere vrijwilligers:

Gedragscode voor de ouders/verzorgers:

Maatregelen bij misdragingen

Samen zijn we de vereniging. We willen dan ook niet dat een lid zich misdraagt. Overtreding van de huishoudelijke en/of de gedragsregels kan leiden tot sancties die kunnen worden opgelegd door het bestuur. Sancties worden bepaald aan de hand van verschillende omstandigheden zoals de aard van de overtreding en de gevolgen van het wangedrag.

Voorbeelden van op te leggen sancties (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk) zijn:

Bij misdragingen tijdens een training is de trainer bevoegd om direct in te grijpen en de speler de training te ontzeggen.

Door lid van de vereniging te zijn worden deze normen en waarden, die onderdeel zijn van Het Handboek (Statuten en HHR van de vereniging) onvoorwaardelijk geaccepteerd.