Badminton Vereniging Almere

Supportersclub

In 2010 heeft BVA een supportersclub opgericht. Door lid te worden van de Supportersclub kunt u uw maatschappelijke betrokkenheid tonen bij de doelen die BVA nastreeft.

Het doel van de Supportersclub

De primaire doelstelling bij het oprichten van de Supportersclub van de Badminton Vereniging Almere is, dat de leden van de Supportersclub hun betrokkenheid en clubbinding kunnen tonen bij de maatschappelijke taken die de afgelopen twee decennia op de weg gekomen zijn van BVA en door BVA zijn opgepikt. Sociaal maatschappelijke taken die BVA duurzaam wil wortelen in de BVA-organisatie voor de komende decennia.
Secundair betekent dit dat het toch bijna altijd over geld gaat. Wij willen een heel lage drempel hanteren om supporter te worden van BVA en wij vragen een jaarlijkse bijdrage van € 50,--.

De duurzame sociaal maatschappelijke doelen zijn:

Wat krijgen de supporters er voor terug?

Het belangrijkste is en blijft dat de supporters hun maatschappelijke betrokkenheid willen tonen bij de doelen die BVA nastreeft. Dat moet de echte drijfveer zijn en dat gevoel is niet in geld uit te drukken. Toch willen wij de supporters graag nog iets meer bieden, zoals het

Daarnaast zouden we twee of drie leden van de Supportersclub de mogelijkheid willen bieden om het bestuur te adviseren waar de jaarlijkse donaties aan besteed moeten worden.