Badminton Vereniging Almere

Inschrijfformulier lidmaatschap

De eenvoudigste manier om lid te worden is via het online aanmeldformulier onderaan deze pagina. Vergeet niet een pasfoto in te sturen naar ledenadministratie@bvalmere.nl. Dit is voor de ledenpas.

Contributie gegevens seizoen 2023/2024 met automatische incasso

Bad-mini-ton (1x per week voor de allerkleinste beginners, uitsluitend i.o.m. de trainer) € 146,00
Dependance € 175,00
Jeugdspeler € 360,00
Wedstrijdspeler senioren divisie 8, 9 en hoger € 370,00
Wedstrijdspeler senioren divisie 5,6 en 7 € 394,00
Wedstrijdspeler senioren divisie 2,3 en 4 € 472,00
Wedstrijdspeler senioren divisie 1 € 498,00
Recreantspeler senioren (minimaal 16 jaar) € 298,00

Bij het niet verstrekken van een automatische incasso via onderstaande machtiging, wordt de contributie verhoogd met € 15,00 per seizoen. Bij toetreding gedurende het lopende seizoen wordt de contributie naar rato berekend.

Daarnaast betalen de wedstrijdspelers die met veren shuttles spelen of trainen, een shuttletoeslag van € 70,00 per seizoen. Jeugdspelers die met veren shuttles spelen of trainen, betalen een shuttletoeslag van € 60,00 per seizoen.

Voorwaarden

Lidmaatschap

Clubpas

Nieuwe leden dienen een pasfoto (digitaal in jpg-formaat) in te leveren bij ledenadministratie@bvalmere.nl ten behoeve van de clubpas.

Afmelden

Overig

Let op!

Wil je je inschrijven voor een jeugdlidmaatschap? Neem dan eerst contact met ons op via jeugd@bvalmere.nl. We bieden namelijk iedereen 2 gratis proeflessen aan. Als je van te voren contact met ons opneemt, kunnen hier 2 datums voor afstemmen. Dit geeft onze trainers de kans om je niveau in te schatten en te bepalen in welke groep je het beste zou passen. Daarnaast geeft jou de gelegenheid om badminton uit te proberen, te kijken of je het leuk vindt en om te verifiëren of de tijden van de trainingen passen in de agenda. Niet onbelangrijk!

Aanmeldingsformulier Badmintonvereniging Almere

Student | scholier:

Wilt u zich inschrijven als: (vereist)

(vereist)
(vereist)
Stuur a.u.b. een pasfoto in JPG-formaat naar ledenadministratie@bvalmere.nl.